Dr Karolina Tetłak jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką studiów LL.M. na Harvard University.

Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności opodatkowaniem sportowców i organizacji sportowych oraz podatkowymi aspektami wielkich imprez sportowych.

© 2009 Karolina Tetłak
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt & cms: www.zstudio.pl
Książki

Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem
Krzysztof Wróbel, Mateusz Walczak (red.)

Warszawa: UW, 2017, 69-93

Postępująca komercjalizacja i profesjonalizacja działalności sportowej, widoczna również coraz mocniej w naszym kraju, wymusza jednocześnie poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawnych, ułatwiających zarządza- nie sportem. Monografia stanowi odpowiedź na problemy z jakimi boryka się polski sport, w szczególności związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, rynkiem praw do transmisji sportowych oraz prawnymi i finansowymi aspektami funkcjonowania ustawy hazardowej. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza stanowi zbiór artykułów autorstwa wybitnych przedstawicieli doktryny prawa sportowego oraz prawników, którzy od lat świadczą usługi prawne dla podmiotów działających na rynku sportowym. W drugiej części zawarto artykuły przygotowane przez studentów i doktorantów.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziału pt. Podatek u źródła od należności wypłacanych nierezydentom za prawa do transmisji telewizyjnych wydarzeń sportowych.


Mega events footprints. Past, Present and Future
L.J. Mataruna-Dos-Santos (ed.)

Rio de Janeiro: Engenho, 2017, 652-662

This book is a collection of texts that symbolizes a channel between academia and/or industry experts to public or private sector managers. Diverse themes make up the work such as urban regeneration, sustainability articulations, innovations, sports event brands, visions of official sponsors, the phenomenon of hospitality houses that can change the 'sport' embryo from the event to supporting actor in the future, among so many others. The sports minister of Brazil opens the book with the perceptions of legacies for the country. Examples come from practice such as the Olympic and Paralympic Games in Munich, Athens, Torino, Beijing, Vancouver, London, Sochi, Rio, and Tokyo, and World Football in South Africa, Brazil and so on. We bring the presentation of footprints, impacts, legacies, quickly and directly. All contributions are presented with summaries in three languages: Portuguese, English and Spanish; with full texts in English and Portuguese. Each chapter is composed of four items: introduction, to familiarize the reader with the theme; The discussion to promote a reflection on the subject; The footprints that present lessons learned, whether positive or negative, and future considerations that is a kind of knowledge management associated with counseling or intervention needs in future editions of mega-events.

Karolina Tetłak a chapter "Tax lessons from past mega events and homework for future host countries".


The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation
Michael Lang et al. (eds)

Amsterdam: IBFD, 2017, 415-440

This book provides a comprehensive analysis of the relationship between taxation and bilateral investment treaties. The tax aspects of bilateral investment treaties, which, in most cases, provide the investor with the unique opportunity to directly initiate an international dispute settlement process – also known as investor-state dispute settlement – are often overlooked. The increasing number of tax-related investment disputes is a clear indicator of an urgent need to identify and examine the issues emerging in this area in an academic context. The aim of this book is to provide a comprehensive analysis of the relationship between taxation and bilateral investment treaties. Twenty-one national reports from countries across the globe have been compiled in this volume. The reports, prepared for the conference “The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation”, which took place in Rust (Austria) from 2-4 July 2015, help bring to light tax aspects of bilateral investment treaties that have significant unexplored aspects. Tax academics and tax practitioners, along with investment law academics and practitioners, provided their input. A major focus is the attitude taken towards tax matters in the bilateral investment treaties of reporting countries, as is the relationship between double tax treaties and bilateral investment treaties. In addition to the national aspects, the book also outlines global trends and best practices, and in doing so it aims to analyse the consistency of existing policies with the international obligations undertaken in bilateral investment treaties. The general report elaborates extensively on issues connected with tax carve-out provisions in bilateral investment treaties and the arbitration of tax matters. This book is of relevance to practitioners and academics working in tax law and international investment law, as well as students doing research and all who have an interest in the most current issues in these fields of law.

Karolina Tetłak wrote a chapter on Poland's experience with bilateral investment treaties.


Prawo finansowe
Piotr Karwat, Elżbieta Irena Chojna-Duch, Jakub Chowaniec, Marek Waluga, Maria Supera-Markowska, Marcin Lachowicz, Witold Modzelewski, Marek Grzybowski, Hanna Elżbieta Litwińczuk, Krzysztof Radzikowski, Karolina Tetłak, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Maciej Ślifirczyk, Michał Bitner, Piotr Karwat, Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk

Warszawa: Wolters Kluwer, 2017

W podręczniku w przystępny sposób omówiono: prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej, zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego, ogólne materialne prawo podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe w podziale na podatki dochodowe, obrotowe i majątkowe, publiczne prawo bankowe, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru bankowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawowych kwestii Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziału pt. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu.


Prawo podatkowe przedsiębiorców
Hanna Litwińczuk (red.)

Warszawa: Wolters Kluwer, 2017

Najnowsze wydanie popularnego podręcznika. Książka obejmuje całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W książce wyjaśniono nie tylko konstrukcje podatków, ale przedstawiono też ocenę funkcjonowania regulacji podatkowych w praktyce poprzez odwołanie do orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz interpretacji organów podatkowych. W kwestiach kontrowersyjnych omówiono różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem określonych przepisów. Niniejsze wydanie książki zostało też poszerzone o zagadnienia podatkowych aspektów pomocy publicznej. Uwzględniono w nim również najnowsze zmiany w podatku VAT.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziału pt. Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu.


Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć
M. Leciak (red.)

Warszawa: CH Beck 2017

Naukę prawa sportowego na świecie od wielu już dekad cechuje dynamiczny rozwój, czego przejawem są choćby liczne publikacje oraz inne inicjatywy naukowe. Na gruncie krajowym jest ono jednak dyscypliną stosunkowo młodą, a brak zrozumienia jego specyfiki determinuje liczne błędy w ocenie problemów z nim związanych. Ich rozstrzygnięcie wymaga bowiem –między innymi – szerokiej wiedzy prawnoporównawczej oraz interdyscyplinarnej. Nie sposób jednak nie dostrzec wzrastającego zainteresowania prawem sportowym w ostatnich latach w Polsce zarówno po stronie ustawodawcy, jak i w kręgach naukowych oraz prawniczych. Niniejszy Leksykon może być nie tylko pozycją bibliograficzną o stricte pomocniczym i uzupełniającym charakterze, ale także podstawowym kompendium wiedzy na temat problemów prawa sportowego.

Karolina Tetłak opracowała hasła:Finansowanie sportu ze środków publicznych; Nagroda sportowa, Prawo podatkowe w sporcie, Stypendium sportowe.


Tax Treaty Case Law around the Globe 2016
E. Kemmeren (ed.)

Amsterdam: IBFD 2016

This book is a unique publication that discusses the 37 most important tax treaty cases which were decided by judges in 2015 around the globe. This book provides a unique and comprehensive global overview of international tax disputes on double tax conventions, thereby filling a gap in the area of tax treaty case law. It covers the 37 most important tax treaty cases which were decided in 2015 around the world. The systematic structure of each case allows easy and efficient comparison of the varying application and interpretation of tax treaties in different regimes. With the continuously increasing importance of tax treaties, Tax Treaty Case Law around the Globe 2016 is a valuable reference tool for anyone interested in tax treaty case law. This book is of interest to tax practitioners, multinational enterprises, policymakers, tax administrators, judges and academics.

Karolina Tetłak contributed two chapters to this volume:"Poland: Residence of Individuals" (61-78) and "Beneficial Ownership of Interest in the Context of Cash Pooling" (275-286).


Practical Problems in European and International Tax Law
H. Jochum, P. Essers, M. Lang, N. Winkeljohann, B. Wiman (eds)

Amsterdam: IBFD 2016

The contributions from 35 renowned tax experts in this volume show how the practical problems in European and international tax law are of constantly growing significance in a globalizing world. The issue of tax avoidance by multinationals has become one of the main topics in international politics and taxation, as can be seen when contemplating the current efforts on base erosion and profit shifting and the international advance on a thorough exchange of information. This Festschrift celebrates the 75th birthday of Prof. Dr Jörg Manfred Mössner.

Karolina Tetłak co-authored a chapter: Controversies around the Introduction of a General Anti-Avoidance Rule in Poland.


Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad
Guglielmo Maisto (ed.)

Amsterdam: IBFD 2016

This book provides a unique and detailed insight into the taxation of entertainers and sportspersons in an international context. Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad, comprising the proceedings and working documents of an annual seminar held in Milan in November 2015, is a detailed and comprehensive study on the taxation of highly mobile individuals engaged in the artistic and sports sectors. It begins with a comparative analysis of the domestic tax regime of such individuals and then examines the influence of EU law on national law, with a particular emphasis on the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. The book then moves to selected tax treaty issues. In particular, it analyses: (i) the history of article 17 of the OECD Model Tax Convention; (ii) recent developments concerning that article, particularly the 2014 amendments to the Commentary on Article 17 of the OECD Model Convention; (iii) tax treaty issues related to qualification, allocation and apportionment of income derived by entertainers and sportspersons; and (iv) the taxation of income from image rights, sponsorship and advertising. Special attention is devoted to the application of article 17(2) of the OECD Model Convention, issues concerning the elimination of international double taxation and the taxation of international sport events and tournaments, such as the Olympic Games and the UEFA and FIFA Championships. Individual country surveys provide an in-depth analysis of the domestic tax regimes and actual tax treaty application and practices by various states, including Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Switzerland, the United Kingdom and the United States. This book presents a unique and detailed insight into the taxation of entertainers and sportspersons in an international context and is therefore an essential reference source for international tax students, practitioners and academics.

Karolina Tetłak contributed two chapters to this volume:on international sports events and tournaments (183-210) and on taxation of entertainers and sportspersons in Poland (539-578).


Mega Events in Post-Soviet Eurasia. Shifting Borderlines of Inclusion and Exclusion
Andrey Makarychev, Alexandra Yatsyk (eds.)

New York: Palgrave Macmillan 2016

The edited volume explains why sport mega events can be discussed from the viewpoint of politics and power, and what this discussion can add to the existing scholarship on political regimes, international norms, national identities, and cultural narratives. The book collects case studies written by insiders from different countries of post-Soviet Eurasia that have recently hosted— or intend to host in the future —sporting events of a global scale. Contributing authors discuss cultural, political, and economic strategies of host governments, examining them from the vantage point of an increasing shift of the global sport industry to non-Western countries. Mega-events often draw domestic lines of cultural and social exclusion within host’s polities. It is these ruptures and gaps this volume explores, contributing to a better understanding of the intricate interconnections between global institutions and national identities.

Karolina Tetłak wrote a chapter on Fiscal framework for mega-events in post-Soviet Eurasia: Shifting the borderline or raising the bar?


Inspirationen des Sportrechts
Klaus Vieweg (ed.)

New York: Palgrave Macmillan 2016

Mittlerweile sind die Interuniversitären Tagungen Sportrecht zu einer in der Fachwelt beachteten Tradition geworden. Der Band enthält die für die Veröffentlichung durchgesehenen und teilweise ergänzten Vorträge der Tagungen, die am 9./10. Oktober 2014 in Luxemburg sowie am 7./8. August 2015 in Köln stattfanden. Referenten waren »Frischpromovierte«, Doktoranden und wissenschaftliche Mitarbeiter, die im Kreis namhafter Sportrechtsexperten aus Wissenschaft und Praxis aktuelle sportrechtliche Themen behandelten. Wie schon in den Tagungsbänden »Spektrum des Sportrechts« (2003), »Perspektiven des Sportrechts« (2005), »Prisma des Sportrechts« (2006), »Facetten des Sportrechts« (2009), »Akzente des Sportrechts« (2012) und »Impulse des Sportrechts« (2015) spiegelt die intradisziplinäre Vielfalt der Themen das unterschiedliche fachliche Interesse und Problemgespür der »jungen Sportrechtler« wider. Das Themenspektrum ist demgemäß breit gefächert. Die 14 Beiträge belegen, dass das sich sehr dynamisch entwickelnde Sportrecht intradisziplinär vernetzt ist. Vom Sportrecht können daher Inspirationen auch für andere Rechtsgebiete ausgehen.

Karolina Tetłak wrote a chapter on Internationale Sportveranstaltungen, insbesondere Olympische Spiele, und Steuerrecht.


Corporate Income Tax Subjects
Daniel Gutmann (ed.)

Amsterdam: IBFD 2016

Tax harmonization or coordination of corporate taxation in the European Union is usually considered from two complementary points of view: tax base and tax rate. These two perspectives structure the debate on whether EU Member States, and more broadly states belonging to the same economic area, should harmonize or coordinate their policies on tax matters. However, little attention has been paid so far to a more basic question which is at the core of tax theory: who are corporate taxpayers? Are they defined in the same way throughout Europe? Comparative law shows that the conditions that must be met in order to be subject to corporate income tax are very different from one country to another. The way tax systems define foreign entities that fall under their corporate income tax may also vary significantly, which may in practice give rise to interesting tax planning opportunities. Against this background, the 2013 EATLP Congress devoted to corporate income tax subjects was designed to enhance the main similarities and differences that exist between many countries (European countries and the United States). It is the first time that such joint research has been conducted on an international scale on this fundamental topic and it has given rise to an ambitious publication. This book therefore provides a basis for tax policy decisions at a national and European level. It also constitutes a starting point for academic reflection on a core issue affecting the structure of corporate income taxation.

Karolina Tetłak co-authored the chapter on Poland.


Sports Law. Lex Sportiva - Lex Olympica and Sports Jurisdiction Experience - Development & Perspective
Dimitrios P. Panagiotopoulos (ed)

Athens: IASL, 2015

A special volume "SPORTS LAW, 22 Years I.A.S.L: Lex Sportiva - Lex Olympica and Sports Jurisdiction Experience - Development & Perspective" has been published by EKEAD. The volume includes the proceedings of the 20th World-Wide IASL Congress, held in Greece on 11-13 December 2014 and organised by the Hellenic Centre of Research on Sports Law. 

Karolina Tetłak wrote a chapter on "Olympic Tax Law".


Sporting Boundaries, Sporting Events and Commodification
Dikaia Chatziefstathiou and Andrea Kathryn Talentino (eds)

Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015

This book addresses cross-cutting aspects of sport that engage important foundational questions. Who benefits from sport? How does commodification drive sport development and meanings? What boundaries determine fan and participant? The contributors to this volume are interested in sport’s social, political, and economic influences and roles, and show that the answers have many layers. Sport encompasses far more than the elite and professional levels that generate mass passions and large bank accounts, and impacts individuals in varying ways. The boundaries referred to in the title are thus not the typical, geospatial boundaries that define our world but the limits and possibilities that are attached to and derive from sport. The events that comprise sport and the commodification that attends to it shape those limits and possibilities, and create the understandings that define both what sport is and what we want it to be. 

Karolina Tetłak wrote a chapter "Sociological Justification for Non-Taxation of Sports Heroes".


Global Tax Treaty Commentaries
Richard Vann (ed.)

Amsterdam: IBFD 2015

The IBFD Global Tax Treaty Commentaries (GTTC) is the authoritative source for analysis and commentary of tax treaty practices across the globe. This peer-reviewed cutting edge publication is authored by world-class academics and tax professionals. As theory and practice do not always coincide, this publication covers not only the model conventions, but also the most important variations as well as the diverging national tax treaty policies. The commentaries are based on the perspectives of internationally renowned experts on each article with input from tax treaty experts from over 20 countries. GTTC gives a complete picture of the realities of everyday international tax treaty practice and also includes recent instruments such as tax information exchange agreements (TIEAs). GTTC will eventually consist of 27 chapters, each dedicated to one of the articles of the OECD Model and 8 chapters on important meta-topics relating to the models and tax treaties in general, including “Treaty Interpretation”, “Non-Discrimination” and “Conflicts of Qualification”. By weaving all these aspects together, in combination with seamless links to the IBFD Tax Research Platform, IBFD offers tax practitioners – from the advisory and corporate sector, government and the judiciary, treaty negotiation and academic departments – a rich tapestry of information unmatched by any existing product.

Karolina Tetłak co-authored the commentary on Article 17, Taxation of entertainers and sportspersons.


Dobre prawo - sprawne rządzenie
B. Jaworska-Dębska (red.)

Łódź 2015

Publikacja jest owocem projektu systemowego „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji razem z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Celem projektu była poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność jednostek samorządu terytorialnego, oraz prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Projekt był realizowany od października 2011 r. do września 2015 r. i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziału pt. "Przesłanki opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości".


Współczesne wyzwania prawa sportowego – pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa
Krzysztof Wróbel (red.)

Warszawa: UW, 2015

Pierwsza w historii Uniwersytetu Warszawskiego publikacja pokonferencyjna w całości poświęcona prawu sportowemu. Konferencja pod tym samym tytułem została zorganizowana przez Koło Naukowe „Ius et Sport” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka konferencji dotyczy konieczności poszukiwania „złotego środka” pomiędzy zapewnieniem rozrywki i rekreacji (jako podstawowej funkcji sportu będącego elementem szerszego pojęcia kultury), realizacją założeń biznesowych (wobec powszechnego obecnie zjawiska komercjalizacji aktywności sportowej) oraz potrzebą zapewniania bezpieczeństwa sportowcom oraz pozostałym uczestnikom sportowej imprezy masowej. Autorami publikacji są pracownicy naukowi oraz studenci i doktoranci z różnych polskich uczelni.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziału pt. Immunitet podatkowy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.


Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część piąta
Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański (red.)

Warszawa: CH Beck, 2014

Szeroko zakrojony temat publikacji pozwolił Autorom nie tylko na gruntowną analizę aktualnego stanu normatywnego, ale także na rozważania w płaszczyźnie propozycji de lege ferenda. Twórcze wykorzystanie poglądów przedstawicieli nauki polskiej i zagranicznej, ich rzetelna interpretacja i niejednokrotnie krytyczna ocena, interesujące wnioski wynikające z przeprowadzonych i opisanych badań naukowych – to tylko niektóre z zalet zaprezentowanych opracowań.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziału pt. "Legislacja na żądanie" - patologie w procesie stanowienia prawa podatkowego na przykładzie zwolnień fiskalnych dla międzynarodowych imprez sportowych.


Finansowanie sportu ze środków publicznych
A. Babczuk, A. Talik (red.)

Warszawa: Beck, 2014

Publikacja „Finansowanie sportu ze środków publicznych” w pierwszej kolejności wskazuje źródła pozyskania środków na działalność sportową oraz wskazuje jak mierzyć efektywność wydatków publicznych przeznaczonych na sport. Stanowi przegląd doświadczeń (krajowych i zagranicznych) w zakresie wspierania działalności jednostek sportowych, które funkcjonują w różnej formie prawnej (stowarzyszenia, zakłady budżetowe, spółki kapitałowe itp.). Pokazujemy w niej jakie są podstawy i prawne i zasady udzielania dotacji z JST na działania sportowe (na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy o sporcie) i jakie są wady decyzji administracyjnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach o zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie sportu. Ostrzegamy, że niektóre wydatki na sport mogą zostać uznane za pomoc publiczną.

Karolina Tetłak napisała rozdział na temat finansowania sportu i imprez sportowych poprzez udzielanie zwolnień podatkowych.


Taxation of International Sportsmen
Karolina Tetłak

Amsterdam: IBFD 2014

This book analyses the tax treatment of income received from participation in international sports competition and the extent to which double tax treaty provisions based on article 17 of the OECD Model Tax Convention can be used to regulate the taxation of international sportsmen in the context of sports mega-events. The current rules of international law relating to the taxation of income of sportsmen do not fulfil their functions in the context of international sports mega-events. Indeed, fiscal measures developed in the current practice of organizing major sports tournaments are inconsistent and often incompatible with the general principles of international law and domestic law of the host countries. In particular, comparative research shows that despite the right to tax foreign sportsmen, host countries of the Olympic Games and football championships are increasingly ready to exempt the champions from income tax under one-off tax regimes. Taxation of International Sportsmen provides a detailed analysis of the tax breaks offered to non-resident players to supplement or even replace article 17 of the OECD Model and national law based on it. The book also provides an insight into why such alternative measures are adopted and whether article 17 could be changed to meet the requirements of today’s championships.


Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta
Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański (red.)

Warszawa: CH Beck, 2013

Szeroko zakrojony temat publikacji pozwolił Autorom nie tylko na gruntowną analizę aktualnego stanu normatywnego, ale także na rozważania w płaszczyźnie propozycji de lege ferenda. Twórcze wykorzystanie poglądów przedstawicieli nauki polskiej i zagranicznej, ich rzetelna interpretacja i niejednokrotnie krytyczna ocena, interesujące wnioski wynikające z przeprowadzonych i opisanych badań naukowych – to tylko niektóre z zalet zaprezentowanych opracowań.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziału pt. Nieprawidłowości w rozporządzeniu w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów związanych z EURO 2012.


Prawo podatkowe przedsiębiorców
Hanna Litwińczuk (red.)

Warszawa: Wolters Kluwer, 2013

Książka obejmuje całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W książce wyjaśniono nie tylko konstrukcje podatków, ale przedstawiono też ocenę funkcjonowania regulacji podatkowych w praktyce poprzez odwołanie do orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz interpretacji organów podatkowych. W kwestiach kontrowersyjnych omówiono różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem określonych przepisów. Niniejsze wydanie książki zostało też poszerzone o zagadnienia podatkowych aspektów pomocy publicznej. Uwzględniono w nim również najnowsze zmiany w podatku VAT.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziału pt. Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu.


Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru
Karolina Tetłak (red.)

Warszawa: UW, 2013

Publikacja jest owocem seminarium dla przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Wydziałów Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 21–22 września 2012 r. Seminarium było elementem projektu systemowego „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji razem z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Karolina Tetłak jest redaktorem naukowym książki oraz autorką rozdziału pt. "Problemy stanowienia prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych". Opracowała także wybrane głosy w dyskusji na seminarium w dniach 21-22 września 2012 r.


Countering Tax Avoidance in the Provision of Personal Services in the United Kingdom and Poland
Karolina Tetłak

Saarbrücken: LAP Lambert, 2013

In both the UK and Poland, tax avoidance in personal service provision is a significant problem. Workers in this area, often termed ‘Friday-to-Monday contractors’, obtain tax advantages by supplying their services via intermediaries or through the operation of other accessible legal forms. In the UK, the controversial tax legislation colloquially referred to as IR35, has particularly affected the IT industry by significantly reducing the tax benefits for contractors who provide their services through a personal service company. By contrast, in Poland, individuals have an option to register as ‘entrepreneurs’ thereby maintaining their self-employment status. This offers considerable tax concessions in comparison with employment. This book considers how tax authorities in the two countries have tackled these forms of tax avoidance by conferring quasi-employment status on individuals who would be regarded as employees had it not been for these intermediaries. The book should be especially useful to professional contractors, intermediaries, agencies and their tax advisers. 


Taxation of Athletes Participating in the Olympic Games Under Article 17 of the OECD Model Tax Convention
Karolina Tetłak

Saarbrücken: LAP Lambert, 2012

The tax treatment of income earned by sportsmen participating in the Olympic Games is governed by domestic law and double tax treaties based on the OECD Model Tax Convention. Article 17 of the OECD Model provides an exceptional allocation rule that gives the Olympic host state an unlimited right to tax income earned by athletes in the territory of that state. This book examines the (in)applicability of Article 17, with its source-based taxation, to income earned by sportsmen from their participation in the Olympics. It discusses the profits that Olympians may derive from the Games and the tax treatment of such profits under Article 17 of the OECD Model from the perspective of international tax policy. This analysis should help shed some light on tax problems that arise in the context of the Olympic Games and call into doubt the appropriateness of the treatment model based on unlimited source taxation of athletes proposed by Article 17. The book will be especially useful to sports professionals, sports organizations, tax experts and tax administrations in countries considering hosting the Olympics.


Opodatkowanie dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych
Karolina Tetłak

Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego, 2012

Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą zagadnienie opodatkowania dochodów sportowców biorących udział w międzynarodowych imprezach sportowych w świetle międzynarodowego prawa podatkowego oraz umów w sprawie organizacji mistrzostw i prawa krajowego państw goszczących. Wnioski przedstawione w monografii mają praktyczne znaczenie dla ruchu olimpijskiego, organizacji sportowych i administracji podatkowych na całym świecie, szczególnie w państwach, które rozważają goszczenie międzynarodowych imprez sportowych. Obszernej analizie poddano rolę sportowców w nowoczesnym marketingu oraz sposób podatkowego traktowania różnych dochodów uzyskanych w związku z udziałem w mistrzostwach. Zebrane informacje i wyniki badań niewątpliwie zainteresują osoby zaangażowane w występy sportowe oraz ich sponsorów i doradców. Ze względu na swój nowatorski charakter i znaczenie dla sportu badania były wspierane przez FIFA.


Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe
Hanna Litwińczuk (red.)

Warszawa: OPP, 2009

Książka analizuje szczegółowo polskie ustawodawstwo w zakresie podatków bezpośrednich pod kątem zgodności z prawem unijnym oraz dokonuje jego oceny w tym zakresie. Książka składa się z dwóch części: w pierwszej omówiono przepisy dyrektyw wydanych w zakresie podatków bezpośrednich oraz dokonano oceny ich implementacji do prawa polskiego. W drugiej części przedstawiono orzecznictwo ETS w zakresie zastosowania fundamentalnych swobód zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnoty Europejskie (TWE) w niezharmonizowanym obszarze podatków bezpośrednich ze wskazaniem na przepisy polskich ustaw o podatkach dochodowych, które mogą być uznane za niezgodne z prawem wspólnotowym.

Karolina Tetłak jest autorką rozdziałów o Dyrektywie w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie odsetek, Dyrektywie w sprawie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych oraz Dyrektywie w sprawie wymiany informacji.


Value Added Tax and Direct Taxation - Similarities and Differences
Michael Lang / Peter Melz / Eleonor Kristoffersson (eds)

Amsterdam: IBFD, 2009

Podatki konsumpcyjne, takie jak podatek od wartości dodanej (VAT) czy podatek od towarów i usług (GST) różnią się zasadniczo od podatków bezpośrednich. Z tego względu, badania w tych dwóch dziedzinach prawa podatkowego przez ostatnie dziesięciolecia były prowadzone oddzielnie. Ta książka stanowi pierwszą wszechstronną analizę podobieństw i różnic między podatkami konsumpcyjnymi a podatkami bezpośrednimi. 

Karolina Tetłak jest współautorką rozdziału dotyczącego opodatkowania nieruchomości, w którym zidentyfikowano różnice i podobieństwa w sposobie alokowania między państwa prawa do opodatkowania dochodów z nieruchomości i z transakcji dotyczących majątku nieruchomego. Odnosząc się do natury i struktury podatku dochodowego i VAT, dyskusji poddano zbieżność obecnego systemu przypisywania prawa do opodatkowania nieruchomości z rzeczywistością prawną i gospodarczą.


International taxation of artistes & sportsmen
Xavier Oberson (ed.)

Zurich: Schulthess, 2009

This book uses the knowledge of a number of tax specialists of various domestic tax laws. Such a combination will give the reader a good overview of the different tax models that are used in countries such as Switzerland, Austria, France, the Netherlands, Canada, Spain, Russia, Poland and Ireland.Issues regarding the taxation of non-resident artist and sportsmen as well as rather technical concerns such as the deduction of expenses and the tax credit will be treated. The reader will have the opportunity to understand the tax related issues involved in the organization of a multinational event such as a football championship and a music festival. The various contributions found in this book are the results of a conference held in Geneva in October 2007 on the International taxation of Artists and Sportsmen.

Karolina Tetłak wrote the chapter on taxation of international artistes and sportsmen in Poland.


EU-Tax
Michael Lang / Pasquale Pistone / Josef Schuch / Claus Staringer (eds)

Vienna: Linde, 2008

In its report “Financing the European Union” (COM 2004, 505 final) the European Commission proposed the introduction of an EU Tax as own resource. According to the Commission the adoption of a tax at the EU level would make it possible to overcome the main drawbacks of the current own resources system, i.e. the absence of a direct link to EU citizens, dependence on transfers from national treasuries, allocation of economic resources and unjustified complexity. This book deals with whether the present legal framework of the EC provides a sufficient legal basis for an EU Tax or if an amendment to the Treaty is necessary. Moreover, it takes a closer look at the compatibility of an EU Tax with the financial systems of the Member States and the administrative handling of such a tax. Another issue is the conformity of an EU Tax with the fundamental freedoms and the question whether the introduction of a tax at the EU level can lead to double taxation problems.

Karolina Tetłak co-authored the national report for Poland.


Prawo finansowe
Hanna Litwińczuk (red.)

Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego, 2012 (poprzednie wydania 2007, 2009, 2010)

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, podyplomowych studiów samorządowych, podatkowych i wszystkich osób zainteresowanych problematyką finansów publicznych i podatków w ujęciu prawnym. Założeniem książki był wybór najważniejszych instytucji finansów publicznych (budżet państwa, budżety samorządowe, fundusze unijne) oraz podatków (prawo podatkowe ogólne i szczegółowe) i zwięzły ich opis. Pozwoliło to na uniknięcie nadmiernego rozbudowania materiału i na ułatwienie studentom przygotowania się do egzaminu kursowego przedmiotu Prawo finansowe. Autorzy i redaktorzy naukowi są pracownikami lub doktorantami w Katedrze Prawa finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Karolina Tetłak jest współautorką rozdziału o podatku od towarów i usług.