Dr Karolina Tetłak jest adiunktem w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką studiów LL.M. na Harvard University.

Zajmuje się prawem podatkowym, w szczególności opodatkowaniem sportowców i organizacji sportowych oraz podatkowymi aspektami wielkich imprez sportowych.

© 2009 Karolina Tetłak
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt & cms: www.zstudio.pl

EUCOTAX Wintercourse 2016
Zurich, 20 - 26 April 2017

This intensive program of EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes) is based on the desire of the participating universities to set up a permanent structure in order to stimulate the instruction in and research on European aspects of Tax law. This seminar in International Tax Law takes place each year. The subject area is 'Tax legislation in a globalising world' and each year a different theme is explored and studied. The 'Potential Impact of BEPS on Tax Systems' is the topic for the Wintercourse in 2016, taking place in Vienna. The subtopics include: Permanent establishment (PE) and similar concepts in the post BEPS world Specific provisions on hybrid mismatches in the post BEPS world General anti-abuse rules (GAAR) in a post-BEPS world Specific anti-abuse rules (SAAR) in a post BEPS world Procedural aspects in a post-BEPS world Transfer Pricing in a post-BEPS world

Dr. Karolina Tetłak will supervise the seminar on specific anti-abuse rules.Transfery
Warszawa, 6-7 kwietnia 2016

Panele eksperckie tegorocznej Konferencji poświęcone zostały w szczególności zagadnieniom dotyczącym prawnych i finansowych aspektów: Finansowania sportu; Rozwiązywania sporów w sporcie; Piłkarskiego rynku transferowego; Podczas Konferencji odbyły się również panele studencko-doktoranckie. Zadaniem Konferencji jest wyznaczenie standardów dalszego rozwoju sportu na wielu płaszczyznach. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji takie wydarzenie jest potrzebne, ponieważ w świecie sportu funkcjonuje wiele aktów prawnych, które utrudniają funkcjonowanie podmiotów działających w szeroko rozumianym środowisku sportowym. Wydarzenie stanowi analizę współczesnego prawa sportowego i próbę identyfikacja problemów, z jakimi boryka się środowisko sportu polskiego i międzynarodowego, a następnie wypracowanie odpowiednich rozwiązań, które będą zarówno oryginalne, różnorodne, jak i racjonalne.

Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe „Ius et Sport” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Karolina Tetłak przedstawiła problematykę finansowania sportu ze środków publicznych.


ELSA Gdańsk: Czy podatki są modne
Gdańsk, 28 marca 2016 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez ELSA Gdańsk i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Główny temat rozważań będą stanowiły wybrane aspekty międzynarodowego prawa sportowego i jego wpływ na regulacje krajowe, a także rosnący z roku na rok poziom zainteresowania organów Unii Europejskiej sferą szeroko pojętej aktywności fizycznej człowieka wynikający z uznania istotnej roli sportu we współczesnym społeczeństwie europejskim.

Celem konferencji jest dogłębna analiza dotychczasowych regulacji prawnych, a także kierunków rozwoju prawa sportowego z perspektywy jego roli społecznej i gospodarczej. Konferencja stanowić będzie również doskonałą okazję aby zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące prawnych aspektów działalności międzynarodowych organizacji sportowych, ich autonomii, przepisów przez nie stanowionych oraz uprawnień do uznaniowego podejmowania decyzji.

Karolina Tetłak przedstawi referat pt. "Immunitet podatkowy międzynarodowych organizacji sportowych".


BREXIT
Warsaw, 26 November 2016

Football is nowadays indisputably the most popular sports in the world – invented as a simple game long time ago, it has grown into an important and widespread sports discipline. It is not only a social, political and cultural phenomenon but also a sphere of human activity shared by more people in the world than democracy, rule of law or human rights. Football is now also a powerful social institution, with influence which should not be ignored, and is used as a tool in many areas of social science, including sociology, anthropology, social policy, political science, international relations, management, economics or journalism and social communication.

The conference “Football: Politics of the Global Game” is organised by the Faculty of Journalism and Political Science of University of Warsaw.

Dr Karolina Tetłak will present a paper on "Political, economic and social justifications for special tax treatment of football tournaments".


Odpowiedzialnosc w prawie podatkowym
Łańcut, 4-5 listopada 2016

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje szkolenie dotyczące problematyki Odpowiedzialnosci w prawie podatkowym.

Tematyka szkolenia obejmuje wybrane problemy kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, takie jak zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej przedsiębiorców, przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej oraz kontroli podatkowej prowadzonej przez organy podatkowe, środki odwoławcze od rozstrzygnięć organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, prawa i obowiązki kontrolowanych.


Ceny transferowe i GAAR
Warszawa, 3-4 listopada 2016

Tematem XVII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej organizowanej przez ELSA będą ceny transferowe oraz tematyka klauzuli obejścia prawa podatkowego. Ze względu na wieloletnią tradycję wydarzenie cieszy się prestiżem i zainteresowaniem, zarówno wśród studentów, teoretyków jak i praktyków prawa podatkowego.

Dr Karolina Tetłak omówi zmiany w cenach transferowych.Young IFA Network
Warszawa, 24 October 2016

Pokongresowe spotkanie YIN, które odbędzie się 24 października w warszawskiej kawiarni PaństwoMiasto od 17.00 ma na celu przybliżenie członkom IFA Polska, którzy nie uczestniczyli w dorocznym kongresie IFA w Madrycie, co się działo na Kongresie IFA w kontekście naukowym.

Karolina Tetłak przedstawiła referat dotyczący "Seminar J: Taxation of International Sportspersons".

Warsaw Latin Convention
Warszawa, 20 października 2016

Koło Naukowe „Zespół Prawa Latynoamerykańskiego” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję „Warsaw Latin Convention”, której program skoncentruje się na sytuacji ekonomiczno-prawnej oraz społecznej w krajach Ameryki Łacińskiej, a także polsko-latynoskich relacjach biznesowych i dyplomatycznych.

W ramach kongresu odbędzie się wykład dr Karoliny Tetłak pt. "Wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na relacje z państwami Ameryki Południowej".

Konferencje

1st ELSA Film Law School
Łódź, 24-31 July 2016

ELSA Law School is a one week-long training devoted to a specific area of law. It is the first ELSA Law School dealing with issues of broadly defined film law. For a week you will have the opportunity to familiarize yourself with the legal aspects of film production, including for example intellectual property law, employment law or advertising law. You will become acquainted with legal secrets of distribution of movies and find out how difficult it can be to close a part of a city for a filmset. Every evening you will move yourself to a magical world behind a camera and feel as one of your favourite characters. Thematic scope of the law school: introduction to film law; legal aspects of film distribution; legal aspects of film production; product placement in movies; advertising law; employment law, especially the legal basis for hiring actors; the issue of copyright in film.

Dr Karolina Tetłak will give a lecture on taxation of the movie industry.


Music and Taxation
Verbier, 8 July 2016

The purpose of the seminar is, firstly, to provide an overview of domestic tax issues related to withholding tax, beneficial ownership, VAT vis-à-vis music copyrights from a comparative perspective. Secondly, the seminar proposes various suggestions to improve the current tax system in order to reduce compliance costs, delays in processing and administration issues for collecting societies, publishers, composers and authors. These suggestions will be aimed, in particular, at cross border licensing and administration of intellectual property rights for digital platforms operating on a multi-territory basis. The seminar brings together renowned experts from the academic world and the professional practice as speakers. These speakers will engage in an in depth debate on the foregoing issues and provide a platform for the audience to participate and intervene actively.

Dr Karolina Tetłak will discuss VAT taxation of copyright levies.


Summer School on International Tax Law
Kraków, 3-10 July 2016

ELSA Law School is a one week-long training devoted to a specific area of law. This year ELSA Cracow decided to organize Law School on International Tax Law, focused on the subject of taxpayers' rights, value added tax and international conventions for the avoidance of double taxation. 30 students and graduates from different countries will take part in lectures and workshops held by Polish and international experts.

Dr Karolina Tetłak will give a lecture and workshop on tax evasion and prevention of international double non-taxation of income.


Prawo, zarządzanie, analityka. Współczesne trendy w sporcie
Poznań, 31 maja 2016

Prawo sportowe to niezwykle pojemna dziedzina, w której oprócz regulacji prawnych mających zastosowanie w sporcie, znajdziemy również regulacje organizacji sportowych. Przepisy z zakresu prawa sportowego dotyczą także podmiotów współpracujących z branżą sportową przy organizacji wydarzeń, imprez sportowych, kreowaniu działań marketingowych.

W czasie konferencji będą dyskutowane prawne aspekty funkcjonowania polskiego związku sportowego, międzynarodowych postępowań arbitrażowych oraz dyscyplinarnych. Nie zabraknie tematów związanych ze sponsoringiem sportowym oraz zarządzaniem obiektami sportowymi. Wśród praktyków prawa sportowego istnieją często diametralnie różne spojrzenia na jego funkcje i cele. Konferencja jest więc znakomitą okazją, by przedstawiciele różnych grup zawodowych wymienili swoje poglądy i doświadczenia.

Dr Karolina Tetłak przedstawi problematykę opodatkowania dochodów profesjonalnych zawodników w sportach zespołowych.


Tax Treaty Case Law around the Globe 2016
Tilburg, 19 - 21 May 2016

Each year, the European Tax College, part of the Fiscal Institute Tilburg, organizes, in joint venture with the Institute for Austrian and International Tax Law, the International Conference Tax Treaty Case Law around the Globe. The conference aims at presenting and discussing the most interesting Tax Treaty Cases which recently have been decided all over the world. Outstanding experts of the relevant jurisdictions present the most interesting and important decisions taken in their countries and which may affect the interpretation and application of tax treaties in other jurisdictions.

Dr. Karolina Tetłak will present two Polish cases: on residence and beneficial owner of interest.


III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego
Warszawa, 12-13 maja 2016

Tegoroczny Zjazd Kół Naukowych dotyczy tematyki podatkowych aspektów restrukturyzacji spółek.

Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Rozwoju Studentów.

Dr Karolina Tetłak przedstawiła problematykę reorganizacji działalności spółek ze względu na międzynarodowe korzyści podatkowe.


Najczęstsze błędy w tłumaczeniu tekstów podatkowych (i jak ich unikać)
Online, 25 kwietnia 2016 r.

Celem webinarium prowadzonego przez dr Karolinę Tetłak jest: zapoznanie słuchaczy z często stosowaną terminologią i frazeologią dotyczącą podatków (terminy i zwroty polskie, brytyjskie, amerykańskie i stosowane w UE); wskazanie typowych błędów i problemów w tłumaczeniu tekstów podatkowych z wyjaśnieniem, dlaczego dane propozycje tłumaczeń są błędne; zaproponowanie poprawnych rozwiązań wyżej wspomnianych problemów tłumaczeniowych. Webinarium składa się z elementów wykładu przeplatanych praktycznymi ćwiczeniami tłumaczeniowymi. Webinarium przeznaczone jest dla: początkujących tłumaczy tekstów prawniczych, osób z doświadczeniem w tłumaczeniach prawniczych, które chciałyby zacząć specjalizować się w zakresie podatków, kandydatów na tłumaczy przysięgłych, praktykujących tłumaczy przysięgłych oraz innych tłumaczy, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności. 


Prawny wymiar działalności zawodnika
Gdańsk, 22 kwietnia 2016 r.

Tematem V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będzie prawny wymiar działalności zawodnika. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, które już od pięciu lat podejmuje tematykę prawa sportowego, a tegoroczna edycja mająca charakter jubileuszowy, stanowi nie tylko dalsze wyczerpywanie kwestii, ale też podsumowanie dotychczasowych osiągnięć Konferencji. W ramach konferencji odbędą się trzy panele tematyczne: „zawodnik jako podmiot działalności gospodarczej i strona stosunku pracy”; „prawo marketingu i reklamy w działalności sportowca”; „karnoprawna i dyscyplinarna odpowiedzialność zawodnika”. Uczestnikami Konferencji, obok specjalistów z dziedziny prawa sportowego i prawników-praktyków, będą też przedsiębiorcy z branży sportowej, a także działacze i zawodnicy.

Dr Karolina Tetłak wygłosi referat na temat kontrowersji wokół opodatkowania dochodów zawodowych sportowców.


EUCOTAX Wintercourse 2016
Vienna, 14 - 21 April 2016

This intensive program of EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes) is based on the desire of the participating universities to set up a permanent structure in order to stimulate the instruction in and research on European aspects of Tax law. This seminar in International Tax Law takes place each year. The subject area is 'The European Harmonization of Tax Law' and each year a different theme is explored and studied. The 'Potential Impact of BEPS on Tax Systems' is the topic for the Wintercourse in 2016, taking place in Vienna. The subtopics include: Permanent establishment (PE) and similar concepts in the post BEPS world Specific provisions on hybrid mismatches in the post BEPS world General anti-abuse rules (GAAR) in a post-BEPS world Specific anti-abuse rules (SAAR) in a post BEPS world Procedural aspects in a post-BEPS world Transfer Pricing in a post-BEPS world

Dr. Karolina Tetłak will supervise the seminar on specific anti-abuse rules.


Status podatnika w prawie podatkowym
Kraków, 9-10 kwietnia 2016 r.

Tematem X Ogólnopolskiej Konferencja Prawa Podatkowego, organizowanej corocznie przez Sekcję Prawa Podatkowego TBSP UJ, są zagadnienia dotyczące sytuacji podatnika - jego obowiązków i praw. Wybrany temat ma skłonić do refleksji na temat możliwości poprawy obecnych rozwiązań oraz przybliżyć mechanizmy, wpływające na nasze role jako podatników w obrocie gospodarczym.

Na konferencji dr Karolina Tetłak wygłosiła referat "Gmina i jej jednostki organizacyjne jako podatnik VAT".


Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem
Warszawa, 7-8 kwietnia 2016

Panele eksperckie tegorocznej Konferencji poświęcone zostały w szczególności zagadnieniom dotyczącym prawnych i finansowych aspektów: Finansowania sportu; Rozwiązywania sporów w sporcie; Piłkarskiego rynku transferowego; Podczas Konferencji odbyły się również panele studencko-doktoranckie. Zadaniem Konferencji jest wyznaczenie standardów dalszego rozwoju sportu na wielu płaszczyznach. Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji takie wydarzenie jest potrzebne, ponieważ w świecie sportu funkcjonuje wiele aktów prawnych, które utrudniają funkcjonowanie podmiotów działających w szeroko rozumianym środowisku sportowym. Wydarzenie stanowi analizę współczesnego prawa sportowego i próbę identyfikacja problemów, z jakimi boryka się środowisko sportu polskiego i międzynarodowego, a następnie wypracowanie odpowiednich rozwiązań, które będą zarówno oryginalne, różnorodne, jak i racjonalne.

Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe „Ius et Sport” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Karolina Tetłak przedstawiła problematykę finansowania sportu ze środków publicznych.


Translation and Localization Conference
Warszawa, 11-13 marca 2016 r.

Konferencja tłumaczy 2016 jest częścią międzynarodowego kongresu Translation and Localization Conference - jednej z najważniejszych i największych konferencji branżowych w tej części Europy. W dyskusjach uczestniczą tłumacze z kraju i ze świata. W ramach konferencji odbywają się wykłady po polsku oraz angielsku, liczne warsztaty i dyskusje. Dr Karolina Tetłak poprowadzi warsztaty tłumaczeniowe w języku angielskim dotyczące praktycznych aspektów językowych i prawnych na gruncie prawa podatkowego. Zajęcia będą poświęcone omówieniu problematyki oszustw podatkowych i nadużyć na gruncie podatku VAT. Wyjaśnione zostaną przykładowe oszustwa w podatku od towarów i usług takie jak karuzela podatkowa, puste faktury oraz wyłudzanie VAT. Omówiony zostanie również mechanizm odwrotnego obciążenia VAT i inne rozwiązania służące zapobieganiu nadużyciom podatkowym. prawidłowych i błędnych tłumaczeń dwustronnych umów podatkowych i dyrektyw europejskich. Pojęcia występujące w prawie polskim i europejskich dyrektywach VAT posłużą jako materiał do ćwiczeń i dyskusji nad właściwym przekładem terminologii podatkowej. W programie: 1. Pojęcia unikania opodatkowania, obejścia prawa, nadużycia prawa, oszustwa podatkowe. 2. Karuzela VAT, puste faktury, wyłudzanie podatku naliczonego. 3. Mechanizm odwrotnego (odwróconego) obciążenia VAT (reverse charge). 4. Problemy tłumaczeniowe dotyczące pojęć występujących na gruncie VAT. 


Warsaw Latin Convention
Warszawa, 22-24 luty 2016

Established in 2010, the Master's Programme in European and International Tax Law has been the first specialised graduate programme of this kind in Scandinavia. It has been designed to meet the market’s demand for cutting-edge knowledge on multi-jurisdictional tax issues.

Dr Karoliny Tetłak will teach a course on European and International Taxation - Direct Tax


Warsaw Latin Convention
Warszawa, 22 stycznia 2016

Koło Naukowe „Zespół Prawa Latynoamerykańskiego” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję „Warsaw Latin Convention”, której program skoncentruje się na sytuacji ekonomiczno-prawnej oraz społecznej w krajach Ameryki Łacińskiej, a także polsko-latynoskich relacjach biznesowych i dyplomatycznych.

W ramach kongresu odbędzie się panel ekspercki z udziałem dr Karoliny Tetłak pt. "Blaski i cienie imprez sportowych w Ameryce Łacińskiej". Tematyka panelu obejmie takie zagadnienia jak: wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć kraj organizujący wielką imprezę sportową; jak wielki sport łączy się z gospodarką i polityką; jak do organizacji kosztownych imprez podochodzi opinia publiczna,


EC Roundtable on tax policy
Budapest, 9 December 2015

This annual event is organized by Prof. Guglielmo Maisto under the auspices of the Catholic University of Piacenza, the OECD and the Italian Council of ministers every year in Milan on EC/Tax treaties subjects. The seminars present comparative research prepared in earlier months and discusses controversial topics. The 2015 event shall take place on 30 November 2015 on the subject "Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad”. The conference proceedings are published in the “EC and International Tax Law Series” published by IBFD.

At the conference Dr Karolina Tetłak will discuss international sports events and tournaments.


Dni Biznesu w Sporcie
Szkoła Główna Handlowa, 8 grudnia 2015

Cykliczna konferencja poświęcona szeroko rozumianemu zarządzaniu w sporcie. W dniach 8-10 grudnia 2015 odbędzie się XI edycja.

SKN Doradztwa Podatkowego SGH oraz SKN Zarządzania w Sporcie SGH zaprasza na spotkanie otwarte z Doktor Karoliną Tetłak, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Tetłak omówi temat: Opodatkowanie sportowców i jego wpływ na decyzje sportowców.


Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad
Milan, 30 November 2015

This annual event is organized by Prof. Guglielmo Maisto under the auspices of the Catholic University of Piacenza, the OECD and the Italian Council of ministers every year in Milan on EC/Tax treaties subjects. The seminars present comparative research prepared in earlier months and discusses controversial topics. The 2015 event shall take place on 30 November 2015 on the subject "Taxation of Entertainers and Sportspersons Performing Abroad”. The conference proceedings are published in the “EC and International Tax Law Series” published by IBFD.

At the conference Dr Karolina Tetłak will discuss international sports events and tournaments.


Podyplomowe Studia Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2014/2015

Tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. Omawiane są także zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych. Przedmioty realizowane w ramach studiów (180 godzin) podzielone zostały na 8 bloków tematycznych dotyczących podmiotów ruchu sportowego, statusu prawnego zawodników, własności intelektualnej w sporcie, sponsoringu i reklamy, organizacji i przebiegu imprezy masowej, opodatkowania sportu, rozwiązywania sporów i konfliktów oraz zwalczania dopingu w sporcie. Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Karolina Tetłak poprowadzi zajęcia w ramach bloku tematycznego Podatkowe i finansowe  aspekty sportu i imprez masowych.


3rd Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law 2015
Munich 16-17 November 2015

The Conference is intended to provide postdoctoral researchers in the field of tax law with a platform to present and discuss their research projects with peers from all over Europe and to foster the pan-European academic exchange of ideas. International developments have an increasing impact on national tax systems: European law limits the tax sovereignty of Member States in cross-border situations; national tax policies are driven by the necessities of international tax competition; globalisation breeds new forms of economic integration challenging traditional rules of international taxation. Tax law research reflects these developments by placing more and more emphasis on the European, on the international and on the comparative perspectives.

Karolina Tetłak will present her research project on sports-events tax laws.


Zmiany prawa podatkowego po 1 stycznia 2015 roku - rewolucja czy ewolucja?
Warszawa, 6-7 listopada 2015

Tematem XVI Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej organizowanej przez ELSA będą najnowsze zmiany i kierunki rozwoju prawa podatkowego. Ze względu na wieloletnią tradycję wydarzenie cieszy się prestiżem i zainteresowaniem, zarówno wśród studentów, teoretyków jak i praktyków prawa podatkowego.

Dr Karolina Tetłak omówi zmiany w opłatach lokalnych, w tym konstrukcję nowej opłaty reklamowej.


Współczesne problemy prawa podatkowego
Baranów Sandomierski, 6-7 listopada 2015

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje III Podkarpacką Konferencję Podatkową.

Tematyka konferencji dotyczy współczesnych problemów prawa podatkowego, w tym kwestie związane z procedurą, podatkami dochodowymi oraz podatkiem od towarów i usług. Dr Karolina Tetłak omówi wprowadzenie zasady in dubio pro tributario (rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika) do Ordynacji podatkowej w kontekście zasad postępowania podatkowego.


Podatki i opłaty lokalne jako źródła dochodów JST
Wrocław, 5-6 listopada 2015 r.

W ramach dwudniowego programu Konferencji zostaną tematycznie wyodrębnione IV sesje konferencyjne, związane z przedmiotem: - zgodnego z prawem stanowienia aktów prawa lokalnego (uchwał) w sprawach podatków i opłat lokalnych, - szczególnych uwarunkowań (zmiana stanu prawnego) dotyczących uchwalania uchwał podatkowych na 2016 rok, - zagadnień podatkowych przedstawianych na tle rozstrzygnięć samorządowych kolegiów odwoławczych, - ekonomiczno – prawnych uwarunkowań związanych z podstawami kształtowania źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, których zakres odzwierciedla najistotniejsze problemy identyfikowane w obszarze podatków i opłat lokalnych. Podstawy wystąpień analizujące przedstawiane zagadnienie posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego prawem działania lub zaniechania, z uwzględnieniem wskazań wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych właściwych organów nadzoru bądź orzeczeń sądów administracyjnych. W ramach sesji przewidziane są wystąpienia przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, pracowników organów kontroli oraz osób o uznanym dorobku naukowym bądź zawodowym w sferze identyfikowanej z przedmiotem Konferencji. 

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat zakresu regulacji uchwał podatkowych na 2016 rok w świetle nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Meeting of the International Tax Entertainment Group
London, 3 November 2015

The seminar will be focused on tax issues and new developments in the field of sports and entertainment. The general topic of the first meeting is indirect taxation.

At the meeting Dr Karolina Tetłak will discuss VAT taxation of copyright levies.


Warsaw Latin Convention
Warszawa, 2 listopada 2015

Koło Naukowe „Zespół Prawa Latynoamerykańskiego” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję „Warsaw Latin Convention”, której program skoncentruje się na sytuacji ekonomiczno-prawnej oraz społecznej w krajach Ameryki Łacińskiej, a także polsko-latynoskich relacjach biznesowych i dyplomatycznych.

W ramach kongresu odbędzie się panel ekspercki z udziałem dr Karoliny Tetłak pt. "Blaski i cienie imprez sportowych w Ameryce Łacińskiej". Tematyka panelu obejmie takie zagadnienia jak: wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć kraj organizujący wielką imprezę sportową; jak wielki sport łączy się z gospodarką i polityką; jak do organizacji kosztownych imprez podochodzi opinia publiczna,


Introduction to International Sports Tax Law
Stoke-on-Trent, 28-30 September 2014

The Centre for International Sports Law offers a series of lectures on international sports taxation by Karolina Tetłak.

The lectures will briefly introduce you to the complex world of sports and taxation, including international tax treatment of athletes and sports events. The teaching program is supported under the scheme Erasmus + STA (Staff Teaching Assignments).


Taxation of international sports mega-events
Vancouver, 24 September 2015

With the aim of creating the most favorable tax and legal framework for sports events, international sports organizations such as IOC, FIFA and UEFA have started to require host countries of the championships to introduce special tax regulations and partly suspend the general domestic laws during the games. The fulfillment of these requirements is a pre-condition for organizing a sporting event in the territory of a given country. Following the demands of international sports organizations, articulated already in the bidding phase, countries hosting major sporting events introduce special one-off tax legislation for the events. While it is understandable that the existing legal systems of host countries may often be insufficient to provide the necessary framework for these major undertakings, the emerging practice of creating a favorable tax environment for a particular sports event raises numerous concerns.

Karolina Tetłak is a visiting scholar at the University of British Columbia in September and will give a guest lecture on her research.


IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego
Zakopane, 11-12 września 2015 r.

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego ma na celu stworzenie forum, na którym doktoranci prawa podatkowego będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego oraz przez Zakład Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na konferencji dr Karolina Tetłak wygłosi referat "VAT w procedurze zamówień publicznych".


2015 IFA Congress: IBFD Dialogues on International Taxation
Basel, 31 August 2015

The seminar is hosted by the IBFD on the occasion of the IFA Congress in Basel. IBFD’s International Tax Dialogues Seminar at IFA Basel will focus on key specific issues of international taxation, in order to give a quality indication of trends in the legal interpretation and policy of cross-border taxation. Top international experts will discuss the theory and practice of protecting taxpayers’ fundamental rights, research and development in the post-BEPS era and the taxation of sportspersons and entertainers, giving you a unique glimpse into what truly matters in international taxation. Addressing topics already covered by the IFA congress sessions, the IBFD dialogues look at these problems from a different perspective, focusing on future developments. The IBFD dialogues are therefore a perfect in-depth supplement for a full immersion into technical issues combined with an overall vision of tax sovereignty in the era of global tax coordination.

Karolina Tetłak will lead the “Dialogue 3– Tax trends on sportspersons and entertainers: GTTC on Article 17”.


16. Interuniversitäre Tagung Sportrecht
Köln, 7-8 August 2015 r.

Das Institut für Recht und Technik (IRuT) ist eine Einrichtung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg. Das Institut organisiert regelmäßige Tagungen zum Thema Sportrecht.

Dr. Karolina Tetłak präsentiert das Thema "Internationaler Sport und Steuerrecht".


Music and Taxation
Verbier, 24 July 2015

The seminar of the International Taxation of Entertainment Group will be held during the music festival in Verbier, Switzerland. The general topic of the seminar is the international taxation of performing artistes. The seminar is the result of a joint initiative of two universities: the University of Lausanne and the University Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza). The first part of the seminar is mainly aimed at investigating - from an international and European tax law perspective rules on reporting and withholding requirements imposed on withholding agents, such as clubs, orchestras and concert organizers. The second part of the seminar is meant to provide an update on domestic, international and European developments affecting the taxation of entertainers and sportsmen in general.

Dr Karolina Tetłak will discuss the role of withholding agents in taxing artiste and sport performances.


Towards European International Tax Law: ATTUALITA’ ED EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI TRA DIRITTO TRIBUTARIO COMUNITARIO E DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO
Palermo, 6-12 July 2015

La Summer School approvata dalla Commissione dell’Unione Europea a seguito del grande successo dei sette cicli precedenti, è attivata per l’ottavo anno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport.

La Summer School intende fornire ai propri iscritti avanzate conoscenze specialistiche di carattere metodologico, culturale e professionale, di teoria generale e di applicazione pratica delle problematiche relative ai rapporti tra Diritto Tributario Comunitario e Diritto Internazionale Tributario, per consentire ai corsisti l’inserimento nel mondo del lavoro ed il miglioramento delle proprie abilità professionali.

Karolina Tetłak darà un corso sul diritto dei trattati fiscali internazionali.


Summer School on International Tax Law
Kraków, 5-12 July 2015

ELSA Law School is a one week-long training devoted to a specific area of law. This year ELSA Cracow decided to organize Law School on International Tax Law, focused on the subject of excise duties, value added tax and international conventions for the avoidance of double taxation. 30 students and graduates from different countries will take part in lectures and workshops held by Polish and international experts.

Dr Karolina Tetłak will give a workshop on the avoidance of international double taxation of income.


The Relationship between Taxation and Bilateral Investment Agreements
Rust, 2-4 lipca 2015 r.

The conference will focus on the tax aspects of bilateral investment treaties which, in most cases, provide the investor with the unique opportunity to directly initiate an international settlement of dispute process, also known as investor-state dispute settlement. The conference will bring tax aspects of bilateral investment treaties into light which have significant unexplored aspects. The increasing number of tax related investment disputes is a clear indicator of an urgent necessity to identify and examine the issues emerging in this area in an academic context. Please read more in the questionnaire which will be provided separately.

Karolina Tetłak will be the National Reporter for Poland. She will also speak on the panels on the free transfer of capital and indirect expropriation through taxes.


III Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2015
Warszawa, 11 czerwca 2015 r.

Dyskusja tegorocznej edycji Kongresu koncentruje się wokół problematyki patentu, a jej celem jest m.in. dyskusja nad kwestiami prawno-ekonomicznymi, które budzą wątpliwości i trudności interpretacyjne, formułowanie diagnoz i poruszenie kluczowych wątków dotyczących procedury patentowej, formułowanie wniosków de lege ferenda, pomocnych dla instytucji regulacyjnych i nadzorczych, integracja środowiska skupionego wokół prawa własności intelektualnej poprzez stworzenie sposobności do spotkania nauki prawa i ekonomii z praktyką patentową.

Na konferencji Karolina Tetłak weźmie udział w dyskusji panelowej na temat patentu jako składnika przedsiębiorstwa i wygłosi wystąpienie dotyczące opodatkowania patentu w świetle umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.


Prawo sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców
Gdańsk, 24 kwietnia 2014 r.

Celem IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego, który w tym roku wyznaczyli sobie Organizatorzy (ELSA Gdańsk i Międzywydziałowe Koło Naukowe Prawa Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego), jest spojrzenie z szerszej – międzynarodowej oraz europejskiej – perspektywy na tytułową tematykę. Mając już szeroką wiedzę na temat tego, jak wygląda to w prawie polskim, postawiliśmy sobie za zadanie, aby odszukać i uporządkować regulacje prawa sportowego, po pierwsze w prawie międzynarodowym publicznym, po drugie w prawie europejskim, a po trzecie w prawodawstwach innych państw na świecie. Uwzględniając, że pierwsze dwa współtworzą prawo krajowe, to właśnie ostatnia, komparatystyczna perspektywa może okazać się najbardziej interesująca, zarówno co do postulatów de lege lata, jak i de lege ferenda.

Karolina Tetłak jest członkiem rady programowej konferencji.


III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015
Warszawa, 14 kwietnia 2015 r.

Ideą kongresu organizowanego przez Instytut Allerhanda jest dyskusja o tym, co w podatkach ważne, aktualne i trudne. Kluczowym celem tegorocznej edycji Kongresu jest konfrontacja poglądów na aktualne problemy prawa podatkowego. Debata będzie dotyczyła między innymi najnowszych i planowanych zmian w Ordynacji podatkowej. II Polski Kongres Prawa Podatkowego zgromadzi przedstawicieli doradztwa, biznesu, nauki, administracji rządowej i mediów.

Na konferencji Karolina Tetłak przedstawi założenia prac nad nową Ordynacją podatkową i weźmie udział w dyskusji panelowej.


Kierunki rozwoju prawa podatkowego
Kraków, 11-12 kwietnia 2015 r.

Tematem IX Ogólnopolskiej Konferencja Prawa Podatkowego, organizowanej corocznie przez Sekcję Prawa Podatkowego TBSP UJ, rozwój prawa podatkowego, w tym zagadnienia dotyczące historii tego procesu, ewolucji polityki fiskalnej spowodowanej zmieniającymi się warunkami społecznymi i ekonomicznymi oraz celów, do których powinien dążyć rozwój prawa podatkowego w przyszłości.

Na konferencji dr Karolina Tetłak wygłosi referat "Zastosowanie postępowania arbitrażowego w sprawach dotyczących opodatkowania".


Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem
Warszawa, 20 marca 2015

Tematyka tegorocznej konferencji stanowi odpowiedź na aktualne problemy, przed którymi stoi prawo sportowe. Nawiązuje do konieczności poszukiwania praktycznych rozwiązań w procesie tworzenia i stosowania prawa. Konferencja składać się będzie z trzech głównych paneli: 1) Bezpieczeństwo imprez masowych. 2) Rynek transmisji wydarzeń sportowych. 3) Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania ustawy hazardowej.

Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe „Ius et Sport” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Karolina Tetłak przedstawi problematykę opodatkowania praw do transmisji telewizyjnych.


Ordynacja podatkowa: idea, teoria, praktyka
Warszawa, 13-14 marca 2015

Tematyka II Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Podatkowego i Finansowego pt. „Ordynacja podatkowa: idea, teoria, praktyka” obejmie wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania obecnej Ordynacji podatkowej, jak i planów jej nowelizacji lub całkowitego zastąpienia. Podczas dwudniowego zjazdu odbędzie się konferencja, na której wystąpią uznani w całej Polsce eksperci podatkowi, jak i debaty oraz warsztaty organizowane z myślą o studentach i doktorantach.

Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Karolina Tetłak omówi zasadę in dubio pro tributario.


Kontrola podatkowa i skarbowa
Rzeszów, 10 marca 2015

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje szkolenie dotyczące problematyki kontroli podatkowej.

Tematyka szkolenia obejmuje wybrane problemy kontroli podatkowej i kontroli skarbowej, takie jak zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej przedsiębiorców, przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej oraz kontroli podatkowej prowadzonej przez organy podatkowe, środki odwoławcze od rozstrzygnięć organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, prawa i obowiązki kontrolowanych.


20th Worldwide Sports Law Congress
Athens, 11-13 December 2014

20th Worldwide Sports Law Congress of IASL entitled “Sports Law - 22 Years I.A.S.L: Lex Sportiva –Lex Olympica and Sports Jurisdiction. Experience - Development & Perspective” will be held in Athens on 11-13 December 2014.

The Congress will give a unique insight into International Sports Law.

Karolina Tetłak will cover the topic "Key Issues in International Sports Taxation".


Meeting of the International Tax Entertainment Group
Milan, 28 November 2014

The idea of the meeting is to form a group of tax experts in the field of entertainment. The main purposes of the group would be (i) to share knowledge among members (ii) to raise discussion on complex issues at a very high scientific and professional level and (iii) to produce one (at least) publication per year in order for ITEG to gather visibility in the world tax community. The general topic of the first meeting is the 2014 update of the OECD Model regarding Article 17.

At the kick-off meeting Dr Karolina Tetłak will discuss the concept of entertainers and sportspersons.


Współczesne problemy procedury podatkowej
Przemyśl, 21-22 listopada 2014

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje II Podkarpacką Konferencję pod hasłem przewodnim „Współczesne problemy procedury podatkowej.”

Dr Karolina Tetłak przedstawi wybrane problemy kontroli podatkowej i kontroli skarbowej.


IFA Academy
Delhi, 18 October 2014

Indian Branch of the International Fiscal Association organizes a conference to celebrate the inauguration of IFA Academy building in Delhi, India.

The conference will follow the annual IFA Congress in Mumbai.

Karolina Tetłak will give a lecture on "Taxation of International Sportspersons".


Współczesne problemy prawa podatkowego
Zakopane, 3-4 października 2014 r.

III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego zatytułowana "Współczesne problemy prawa podatkowego" ma na celu stworzenie forum dla prezentacji wyników badań doktorantów prawa podatkowego. Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego oraz przez Zakład Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szeroka tematyka konferencji umożliwia uczestnikom zainteresowanym naukowo prawem podatkowym prezentację wyników swoich badań.

Na konferencji wystąpi gościnnie dr Karolina Tetłak i przedstawi tematykę "2014 Update to the OECD Model Tax Convention and Commentary” – najnowsze zmiany w modelu konwencji podatkowej i Komentarzu OECD.


Sports and Taxation - Where do these subjects meet?
Sao Paolo, 9 September 2014

Never has there been so much focus on Brazil in sporting events, driven by hosting the World Cup, and the future realization of the Olympics. Regardless of these large events, the fact is that the sport - including sporting goods, image rights, broadcast rights, sportsmen, sporting events, etc. - occupies a large share of the national economy and from different countries, with important impacts tax implications. This workshop aims to discuss the main concerns in the tax field sports, with experts of the highest level and knowledge of the subject.

The workshop is offered by the Associacao Brasileira de Direito Financeiro, Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario and International Fiscal Association in Brazil.

Karolina Tetłak will cover the topic "Sports and Taxation", moderated by Gustavo Brigagao and Jonathan Barros Vita.


The OECD Model Convention’s Article 17 (Artistes and Sportspersons)
Sao Paolo, 1 September 2014

The Brazilian Institute of Tax Law (IBDT) provides an educational programme in Sao Paolo led by a number of internationally renowned tax law experts (i.e. academics, practitioners, public officials etc.). The programme "Specialization in International Tax Law" includes a combination of lectures and workshops.

Karolina Tetłak will cover the topic "Article 17 (Entertainers and Sportspersons) of the OECD Model Tax Convention".


The Planning, Symbolism, and Legacy of Mega Events
Kraków, 18-22 sierpnia 2014

As part of the International Geographical Union's 2014 Conference there will be a series of sessions devoted to sports mega events. The sessions address several dimensions of mega events: 1) Mega Event Planning and Organization: Urban Challenges and Responsibilities; 2) Mega Event Planning: Culture Capitals, Place and Identity; and 3) Mega Event Promotion, Tourism and Marketing. The sessions represent a collaboration of five IGU Commissions (Information Society, Cultural Approach in Geography, Tourism, Leisure and Global Change, Urban Geography, Mediterranean Basin) and the Mega Event Planning group at Michigan State University.

The conference will be held in Krakow, Poland, which is bidding to host the 2022 Winter Olympics and was a Capital of Culture in 2000.

Dr Karolina Tetłak will present a paper on the tax planning for Soccer World Cup.


Summer Programme on International Sports Law: Is Sport Playing by the Rule of Law?
The Hague, 30 June-4 July 2013

The Asser International Sports Law Centre provides a week-long educational programme in The Hague led by a number of internationally renowned sports law experts (i.e. academics, practitioners, public officials etc.). The programme includes a combination of lectures and workshops that will provide both a general knowledge of the legal principles at play and a practical experience of the legal reality on the ground.

The Summer Programme will give a unique insight into the pressing issues in the area of International Sports Law and will give you the opportunity to acquire an in depth knowledge of the theory and practice of International and European Sports Law and learn through a variety of formats such as lectures, interactive group discussions, relevant case studies, timely debates and practical workshops.

Karolina Tetłak will cover the topic "Key Issues in International Sports Taxation".


Mega Events: Inside the FIFA World Cup
Michigan State University, Online 23 June-28 July 2014

Mega Events: Inside the FIFA World Cup examines the World Cup, a global competition for national soccer teams held every four years. With soccer the most watched and played sport in the world, the World Cup is a global phenomenon with one billion viewers expected for the final game in Rio de Janeiro this July. This course will explore not only the sport of soccer and its organization, but the logistics and development of the event as Brazil prepares for the 2014 World Cup. Join us as we examine the many dimensions of the World Cup—history, culture, politics, business, urban planning—and learn that the FIFA World Cup is more than a game.

Karolina Tetłak will offer a lecture on tax and legal framework of the World Cup.


Dni Biznesu w Sporcie: Opodatkowanie wielkich imprez sportowych na przykładzie EURO 2012
Szkoła Główna Handlowa, 3 czerwca 2014

Zastanawiasz się, czy informacja o tym, że UEFA nie zapłaciła ani złotówki podatku w Polsce podczas Euro 2012 jest prawdziwa? Interesuje Cię ile (jeśli w ogóle) podatku zapłaci FIFA w Brazylii? Myślałeś kiedyś o tym jak od strony podatkowo-prawnej przebiega organizacja i przeprowadzenie eventów sportowych o skali światowej? Jesteś fanem sportu, ale interesuje Cię również to, co dzieje się po drugiej stronie kurtyny? Ten wykład jest dla Ciebie!

SKN Doradztwa Podatkowego SGH oraz SKN Zarządzania w Sporcie SGH zaprasza na spotkanie otwarte z Doktor Karoliną Tetłak, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.


LL.M. International Sports Law
Staffordshire University, 27 May 2014

The LLM International Sports Law Masters at the Staffordshire University Law School is a Distance Learning study specifically designed to equip law students and practitioners, as well as suitably qualified sports professionals, athletes and administrators, with the qualifications, expertise and knowledge necessary to operate within – and better understand - the complexities of the international sports arena. With a truly international content, the programme blends practical sports issues with academic theory across a wide range of sports, countries and environments.

Dr. Karolina Tetłak will offer a seminar on taxation of sport.


Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej - kiedy sport staje się biznesem
Gdańsk, 9 maja 2014 r.

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego organizowana przez ELSA Gdańsk i Międzywydziałowe Koło Naukowe Prawa Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego dotyczyć będzie wybranych prawnych aspektów finansowania działalności sportowej ze środków publicznych oraz przez sektor prywatny, z naciskiem na sponsoring sportowy. Konferencja ma na celu wyczerpującą analizę obowiązujących rozwiązań legislacyjnych, a także kierunków rozwoju prawa sportowego z perspektywy jego roli gospodarczej. Organizatorzy pragną umożliwić obiektywną ocenę funkcjonowania wspomnianych regulacji oraz debatę nad propozycjami zmian, a także zainicjować dyskusję dotyczącą podatkowych aspektów dotyczących działalności sportowej.

Karolina Tetłak przedstawi referat pt. "Kiedy sport staje się biznesem na gruncie prawa podatkowego".


Workshop on Taxation and Sportsmen in International Tax
Wiedeń, 23 kwietnia 2014

Celem zajęć będzie przedstawienie zasad rozdziału prawa do opodatkowania dochodów sportowców między państwo źródła a państwo rezydencji, a następnie przedstawienie praktycznych skutków przyjętych regulacji. Zaproponowane przykłady i studia przypadku będą miały wskazać zaawansowane problemy jakie powstają w praktyce stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do dochodów uzyskiwanych przez sportowców aktywnych na forum międzynarodowym.

Wykład Karoliny Tetłak jest sfinansowany w ramach konkursu na staż dydaktyczny w programie Nowoczesny Uniwersytet - wsparcie dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego.


II Polski Kongres Prawa Podatkowego 2014
Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

Ideą kongresu organizowanego przez Instytut Allerhanda jest dyskusja o tym, co w podatkach ważne, aktualne i trudne. Kluczowym celem tegorocznej edycji Kongresu jest konfrontacja poglądów na aktualne problemy prawa podatkowego. Debata będzie dotyczyła między innymi najnowszych i planowanych zmian w Ordynacji podatkowej. II Polski Kongres Prawa Podatkowego zgromadzi przedstawicieli doradztwa, biznesu, nauki, administracji rządowej i mediów.

Na konferencji Karolina Tetłak weźmie udział w dyskusji panelowej na temat kodeksu podatkowego i generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowego.


Ordynacja podatkowa - ewolucja czy rewolucja?
Kraków, 5-6 kwietnia 2014 r.

Tematem VIII Ogólnopolskiej Konferencja Prawa Podatkowego, organizowanej corocznie przez Sekcję Prawa Podatkowego TBSP UJ, będą projekty zmian ogólnego prawa podatkowego, będącego podstawą całego systemu podatkowego w naszym kraju. Motyw przewodni Konferencji ma wywołać żywą dyskusję w kwestii kierunku w jakim zmierza polskie prawo podatkowe i idealnego celu jaki powinno ono w końcu osiągnąć.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się, jak co roku, wybitni przedstawiciele nauki prawa, ale również praktycy, na co dzień zmagający się z zawiłościami polskiego prawa podatkowego. W trakcie Konferencji poruszone zostaną więc zarówno tematy o ściśle naukowym charakterze planowanych zmian w Ordynacji podatkowej, jak i praktyczne propozycje modyfikacji niesprawdzających się dotychczas rozwiązań.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat "Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym a koszty uzyskania przychodów".


Igrzyska Olimpijskie 2022: zagadnienia prawno-organizacyjne
Kraków, 3 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenie kandydatury Krakowa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. wzbudziło cały szereg dyskusji, przede wszystkim politycznych i ekonomicznych, co jest naturalne na tym etapie, jednakże przejście polskiej kandydatury do finałowego etapu selekcji kandydatów, a przede wszystkim ewentualny wybór, doprowadzą do stopniowej koncentracji na problemach natury prawno-organizacyjnej. Zapoczątkowanie tej dyskusji jest nadrzędnym celem planowanej ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Igrzyska Olimpijskie stanowią ogromne wyzwanie na wielu płaszczyznach, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy postępująca ekonomizacja rywalizacji sportowej i jej charakter jako produktu ekonomicznego o niezwykle wysokiej wartości rodzi burzliwe spory, na które starają się odpowiadać regulacje prawne. W ramach konferencji chcielibyśmy w szczególności poruszyć problematykę potrzeby wprowadzenia specustaw olimpijskich, zwłaszcza w kontekście oceny przepisów przygotowanych dla potrzeb EURO 2012, ich słabych i mocnych punktów oraz wniosków, które przyniosło ich zastosowanie. Szerokie pole do dyskusji zapewniają kwestie umów i praw sponsorskich czy niezwykle kontrowersyjne zagadnienie wykorzystania środków publicznych na potrzeby budowy niezbędnej infrastruktury i promocji, a także szereg problemów natury podatkowej, jakie wywołuje organizacja tego rodzaju imprezy sportowej. Nie bez znaczenia w dyskursie konferencyjnym będzie z pewnością problematyka relacji władzy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do suwerenności Państwa Polskiego oraz kwestia hierarchii norm obowiązujących w czasie Igrzysk.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat "Podatkowe aspekty kandydowania do goszczenia Igrzysk Olimpijskich".


Podatkowe aspekty organizacji naukowych kongresów, konferencji oraz sympozjów
Warszawa, 1 kwietnia 2014

Celem warsztatu prowadzonego przez dr Karolinę Tetłak jest kompleksowe przedstawienie tematyki skutków podatkowych związanych z działalnością szkoleniową, a także z organizacją i udziałem w konferencjach naukowych, kongresach i sympozjach. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zajęciach powinni wziąć udział pracownicy uczelni oraz instytutów badawczych i instytucji kultury zajmujący się organizacją konferencji oraz obsługą prawną i finansową kongresów i grantów badawczych. Zajęcia są także skierowane do podmiotów zajmujących się profesjonalnie organizacją szkoleń i kongresów oraz do wykładowców, naukowców i doktorantów uczestniczących w konferencjach i szkoleniach.


Współczesne wyzwania prawa sportowego: Pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa
Warszawa, 20-21 marca 2014

Tematyka konferencji dotyczy konieczności poszukiwania „złotego środka” pomiędzy zapewnieniem rozrywki i rekreacji (jako podstawowej funkcji sportu będącego elementem szerszego pojęcia kultury), realizacją założeń biznesowych (wobec powszechnego obecnie zjawiska komercjalizacji aktywności sportowej) oraz potrzebą zapewniania bezpieczeństwa sportowcom oraz pozostałym uczestnikom sportowej imprezy masowej.Celem ogólnopolskiej konferencji naukowej jest naukowe określenie wyzwań stojących obecnie przed prawem sportowym oraz identyfikacja problemów, z jakimi boryka się ta dyscyplina prawa, a następnie wypracowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, odpowiadających na te wyzwania.

Konferencja jest organizowana przez Koło Naukowe „Ius et Sport” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Karolina Tetłak przedstawi problematykę międzynarodowego wymiaru opodatkowania sportu.


Mega Events: Inside the Winter Olympics
Michigan State University, Online 27 January-1 March 2014

Join us for the Sochi 2014 Winter Olympics! Mega-events like the Olympics are complex phenomena that combine decisions about a short-term festival with long-term social impacts. On the surface, the public spectacle is compelling but going inside the games reveals so much more about the event, athletes, and host city. We will explore the many dimensions of mega-events—history, culture, politics, business, law, sports management, health, and economics—and provide the tools and language to interpret and understand the 2014 Winter Olympics. Join us, and fans around the world, for a month of Olympic spectacle.

Karolina Tetłak will offer a module on tax and law of the Olympic Games.


Introduction to International Sports Tax Law
Stoke-on-Trent, 14 February 2014

The Centre for International Sports Law offers a lecture on international sports taxation by Karolina Tetłak.

The lecture will briefly introduce you to the complex world of sports and taxes, including international tax treatment of athletes.


Tax Planning for Entertainers & Sportspeople
London, 12 February 2014

The HMRC has been aggressively targeting tax avoidance schemes, which is expected to intensify post the recent approval of the UK general anti-abuse rule (GAAR). Also new non-UK domicile rules have conveyed a whole new set of challenges for tax planning for entertainers and sports professionals. As such, there is an increasing demand for more sophisticated tax planning strategies.

IBC’s annual Tax for Entertainers and Sportspersons conference will bring you an outstanding speaker line-up featuring tax advisory firms and private client law firms instructing entertainers and sportspersons. 

Karolina Tetłak will chair the session on international tax treatment of entertainers and performers.


Problemy w organizacji naukowych kongresów, konferencji oraz sympozjów
Warszawa, 18 grudnia 2013

Tematyka konferencji dotyczy zagadnień związanych z organizacją spotkań naukowych oraz szkoleń.

Karolina Tetłak wygłosi wykład pt. Podatkowe aspekty przedsięwzięć szkoleniowych.


Personality merchandising a prawne wykorzystanie wizerunku sportowca
Warszawa, 7 listopada 2013

Użycie twarzy znanej osoby jest szansą na wykreowanie w krótkim czasie "marki" danej firmy, a co za tym idzie - na zwiększenie jej atrakcyjności w obrocie handlowym. Z reklamą nierozerwalnie związany jest odpowiedni zbiór norm prawnych, których zadaniem jest z jednej strony, określenie zasad wykorzystywania wizerunku danej osoby w obrocie prawnym, z drugiej zaś - zakreślenie granic ochrony prawnej przed bezprawnym jego naruszaniem. Zastosowanie regulacji prawnych w omawianym zakresie przebiega na różnych płaszczyznach życia społecznego, przy czym w ostatnich latach ingerencja normatywna stała się szczególnie usprawiedliwiona w świecie mediów, rozrywki (popkultury), a zwłaszcza w sferze sportu. W różnych jego dyscyplinach, mimo wyraźnych unormowań, zaczęły się ujawniać spory pomiędzy znanymi, niekiedy nawet wybitnymi sportowcami a polskimi związkami sportowymi, których przedmiotem stała się kwestia samej dopuszczalności i zakresu wykorzystywania wizerunku zawodnika. Spektakularność tych spraw stawała się tym większa, im bardziej popularna była dana dyscyplina sportu.

Karolina Tetłak omówi podatkowe aspekty wykorzystania wizerunku sportowca.


Sport: probing the boundaries

Athens, 1-3 November 2013

The second global conference on Sport held by Inter-Disciplinary.Net aims to bring together scholars from a wide range of disciplines – sociology, cultural studies, philosophy, history, political studies, urban studies, management and marketing, geography, and psychology and sport science – who are interested in exploring sport’s social, political and economic influences and roles. We are interested in sport’s histories, sport in the here and now and sport’s futures. The project is for cheerleaders of sport, critics of sport, and all those in-between who would like to make a contribution to this inter-disciplinary approach to understanding sport.

Karolina Tetłak will present the topic "Taxation of Sports Heroes".


Play the Game
Aarhus, 28-31 October 2013

When scandals of doping, match-fixing and corruption in sport hit the news and the wide sports public, you can be sure of one thing: Those same challenges to sport have already been scrutinised for years at the Play the Game conferences. Therefore it will not only be a debate about the current state of world sport but also a peek into sport’s future when Play the Game 2013 opens its doors to international experts and stakeholders from 28-31 October 2013.

More than 300 journalists, scientists and sport officials from 30-40 countries are expected to join this 8th edition of the world communication conference on sport and society taking place in Play the Game's home town of Aarhus, Denmark. Around 120 out of these will give presentations covering the various themes of the conference.

Karolina Tetłak will present a paper on the legal legacy of the Olympic Games.


Mega-event planning
Gwangju, 29 July-2 August 2013

Sports mega events, such as the Olympics, World Cup and World's Fairs, play a significant role as expressions of national identity, manifestations of global business, in the shaping of attitudes and values, and the remaking of urban space. Mega events are often seen as ephemeral, yet the changes they bring leave a legacy in ideas and places. This conference will explore the significance of mega events, with emphasis on the spatial, economic, political, and social contexts they represent and their long-term impacts.

Karolina Tetłak will discuss the tax aspects of the planning, operation, and impact of sports mega-events.


Summer Programme on International Sports Law: The Expanding Area of Sports Law
The Hague, 1-5 July 2013

The Asser International Sports Law Centre is offering a Summer Programme on International Sports Law to provide an overview of the ever expanding area of sports law and the topics of law that impact upon sports. The Summer Programme on International Sports Law is designed for advanced  students (PhDs) and recently qualified practitioners. However, because the Summer Programme combines theory and practice it will appeal to all who are interested in the area of sports law.

The Summer Programme will be led by a number of internationally renowned sports law experts academics, practitioners, arbitrators and public officials. The Programme will include 4 ½ days of lectures, discussion, networking opportunities, and an off-site activity.

Karolina Tetłak will cover the topic "Key Issues in International Sports Taxation".


Finansowanie sportu ze środków publicznych
Wrocław, 27-28 czerwca 2013 r.

Konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Wydawnictwo C.H. Beck nawiązuje do wydanej w bieżącym roku przez Wydawnictwo C.H. Beck książki „Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny”. Jej efektem ma być kolejna monografia tego wydawnictwa poświęcona problematyce finansowania sportu. Planowany cykl konferencji poświęconych finansowym aspektom działalności sportowej ma stanowić odpowiedź na liczne wątpliwości zgłaszane przez środowisko samorządowe oraz działaczy sportowych. 

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat finansowania sportu i imprez sportowych poprzez udzielanie zwolnień podatkowych.


Polski Kongres Prawa Mody 2013
Warszawa, 13 czerwca 2013 r.

Ideą kongresu organizowanego przez Instytut Allerhanda jest dyskusja o tym, co w prawie mody ważne, aktualne i trudne. Fashion law (z ang. „prawo modowe”) jest specjalizacją prawniczą odnoszącą się do problemów towarzyszących codziennej działalności przemysłu mody, swoistym amalgamatem kilku różnych dyscyplin prawniczych. Operuje na odpowiednich pojęciach związanych z kwestiami m.in. własności intelektualnej, sprzedaży, prawa podatkowego, prawa reklamy, nieruchomości, prawa pracy czy prawa celnego. Zakres obejmuje również prawo autorskie i ochronę znaków towarowych, w tym licencjonowanie marki, krajowe i międzynarodowe transakcje handlowe, tekstylia, merchandising. Jednocześnie moda i projektowanie estetyczne zyskały na znaczeniu także w pokrewnych sektorach rynkowych – akcesoriów, dóbr luksusowych, biżuterii, kosmetyków i perfum, artykułów gospodarstwa domowego, a nawet zabawek.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat podatków i ceł w branży modowej.


2nd IBFD Meeting of Early Career Scholars in International and Comparative Tax Law
Amsterdam, 9-11 czerwca 2013 r.

The purpose of the meeting is to provide early career scholars with an opportunity to discuss their current research projects with leading academic experts and a select circle of colleagues. All participants will benefit from tailored coaching provided by our panels of selected experts, as well as from the input given by their fellow researchers, coming from all around the world. Our aim is to provide researchers with an adequate forum to further develop their projects that, ultimately, will lead to the enhancement of research in the tax field.

Karolina Tetłak will present her research project "Tax policy of international sports organizations".


European Association of Tax Law Professors: Annual Meeting
Lisbon, 30 May-1 June 2013

The European Association of Tax Law Professors (EATLP) is a professional organization of (tenured, full) professors teaching tax law at universities in Europe.The corporate income tax is fascinating from various aspects that are going to be dealt with during our congress. For instance, how is legal personality defined for tax purposes, comparisons with other types of legal entities, small versus large corporations, tax neutrality in different aspects and many other interesting issues.

Karolina Tetłak has co-authored the national report for Poland on corporate income tax subjects.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. prawnych aspektów funkcjonowania federacji sportowych
Kraków, 25 kwietnia 2013 r.

Federacja sportowa to zbiorcze pojęcie, które obejmuje organizacje związkowe o zasięgu międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym, powołane w celu organizowania, koordynowania czy kontrolowania rywalizacji sportowej. Wobec postępującej profesjonalizacji sportu rola i znaczenie federacji sportowych stale rosną, z czym wiąże się olbrzymie zapotrzebowanie na coraz to bardziej rozbudowane i skomplikowane regulacje prawne. Zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak również krajowym federacje sportowe zajmują pozycję centralną, kształtując m.in. zasady sportowej rywalizacji w danej dyscyplinie, sprawując rozmaite funkcje orzecznicze, np. w zakresie sądownictwa polubownego, określając różnorodne systemy licencyjne oraz prowadząc samodzielną działalność gospodarczą. Regulacje wewnątrzorganizacyjne federacji sportowych wypełniają treścią prawne ramy działalności federacji, wyznaczone prawem powszechnie obowiązującym.

Celem Konferencji organizowanej przez Sekcję Prawa Sportowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie dyskusja nad obecnymi uregulowaniami w zakresie funkcjonowania federacji sportowych oraz próba wskazania źródła obecnych problemów związanych z tym zagadnieniem, a także wyznaczenia prawidłowych kierunków legislacji w tym zakresie.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat "Podatkowe aspekty funkcjonowania federacji sportowych".


II Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego
Gdańsk, 19 kwietnia 2013 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez ELSA Gdańsk i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Główny temat rozważań będą stanowiły wybrane aspekty międzynarodowego prawa sportowego i jego wpływ na regulacje krajowe, a także rosnący z roku na rok poziom zainteresowania organów Unii Europejskiej sferą szeroko pojętej aktywności fizycznej człowieka wynikający z uznania istotnej roli sportu we współczesnym społeczeństwie europejskim.

Celem konferencji jest dogłębna analiza dotychczasowych regulacji prawnych, a także kierunków rozwoju prawa sportowego z perspektywy jego roli społecznej i gospodarczej. Konferencja stanowić będzie również doskonałą okazję aby zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące prawnych aspektów działalności międzynarodowych organizacji sportowych, ich autonomii, przepisów przez nie stanowionych oraz uprawnień do uznaniowego podejmowania decyzji.

Karolina Tetłak przedstawi referat pt. "Immunitet podatkowy międzynarodowych organizacji sportowych".


Polski Kongres Prawa Podatkowego 2013
Warszawa, 11 kwietnia 2013 r.

Ideą kongresu organizowanego przez Instytut Allerhanda jest dyskusja o tym, co w podatkach ważne, aktualne i trudne. Kluczowe tematy zostały wybrane ze względu na zmienność i stopień skomplikowania przepisów podatkowych. Debata będzie dotyczyła między innymi najnowszych i planowanych zmian w CIT i VAT.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat: "Zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - przypadki nieoczywiste".


Stan i perspektywy prawa podatkowego. Nauka, legislacja, orzecznictwo
Kraków, 6-7 kwietnia 2013 r.

Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje VII Ogólnopolską Konferencję Prawa Podatkowego, której celem będzie przybliżenie aktualnych problemów w zakresie prawa podatkowego, w świetle orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i najnowszej legislacji. 

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat patologii legislacyjnych w prawie podatkowym, związanych ze stanowieniem prawa pod naciskiem grup interesów.


Translation and Localization Conference
Warszawa, 23-24 marca 2013 r.

Konferencja tłumaczy pod międzynarodową nazwą Translation and Localization Conference to jedna z najważniejszych i największych konferencji branżowych w tej części Europy. W dyskusjach uczestniczą tłumacze z kraju i ze świata. W ramach konferencji odbędą się 4 równoległe bloki tematyczne po polsku oraz angielsku, liczne warsztaty i dyskusje. 

Dr Karolina Tetłak poprowadzi specjalne warsztaty tłumaczeniowe z zakresu prawa podatkowego. Warsztaty prowadzone są w języku angielskim i dotyczą praktycznych aspektów językowych i prawnych na gruncie prawa podatkowego. Zajęcia będą poświęcone omawianiu przykładów prawidłowych i błędnych tłumaczeń dwustronnych umów podatkowych i dyrektyw europejskich. Pojęcia występujące w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie podatkowym posłużą jako materiał do ćwiczeń i dyskusji nad właściwym przekładem terminologii podatkowej. W programie:
1. Problemy tłumaczeniowe na gruncie Konwencji Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2. Problemy tłumaczeniowe na gruncie Dyrektywy VAT i polskiej ustawy o VAT.
3. Problemy tłumaczeniowe na gruncie dyrektyw o podatkach dochodowych i polskich ustaw o podatkach dochodowych:
a) Dyrektywa o spółkach- matkach i spółkach- córkach,
b) Dyrektywa o fuzjach,
c) Dyrektywa odsetkowa.
4. Problemy tłumaczeniowe dotyczące pojęć występujących w różnych aktach prawnych i dokumentach wielojęzycznych. 


...i po Euro 2012! Refleksje psychologiczne i prawne
Gdańsk, 10 grudnia 2012 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Instytut Psychologii i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będzie podsumowaniem turnieju UEFA EURO 2012 z perspektywy prawa i psychologii.

Na konferencji Karolina Tetłak przedstawi zagadnienie zwolnień podatkowych na EURO 2012.


Football: Politics of the Global Game
Warsaw, 29-30 November 2012

Football is nowadays indisputably the most popular sports in the world – invented as a simple game long time ago, it has grown into an important and widespread sports discipline. It is not only a social, political and cultural phenomenon but also a sphere of human activity shared by more people in the world than democracy, rule of law or human rights. Football is now also a powerful social institution, with influence which should not be ignored, and is used as a tool in many areas of social science, including sociology, anthropology, social policy, political science, international relations, management, economics or journalism and social communication.

The conference “Football: Politics of the Global Game” is organised by the Faculty of Journalism and Political Science of University of Warsaw.

Dr Karolina Tetłak will present a paper on "Political, economic and social justifications for special tax treatment of football tournaments".


Polski Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych 2012
Warszawa, 22 listopada 2012 r.

Jak wygląda rzeczywistość prawna i ekonomiczna podmiotów zaangażowanych w sport: zawodników, związków sportowych, menedżerów sportu, fachowców od sponsoringu i marketingu sportowego, samorządowców, specjalistów od organizacji imprez masowych, prawników, doradców podatkowych i wielu innych? Jak w szczególności przedstawiają się przepisy, które tę sferę regulują? Jak bardzo są one złożone? Czy zadowalająca jest ich ilość i jakość? Czy nadążają za profesjonalizacją sportu i rozwojem technologicznym? Jakie szczególne problemy występują obecnie w dziedzinie prawa sportowego? Czy, i jak, można im zaradzić? W jakim kierunku powinien iść legislator?

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi wykład na temat opodatkowania dochodów sportowców.


Seminarium dla Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Urzędów Wojewódzkich
W
arszawa, 22 września 2012 r.

Celem seminarium jest stworzenie dla wysokokwalifikowanych pracowników Wydziałów Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych warunków do dyskusji oraz umożliwienie wymiany doświadczeń dotyczących bieżących problemów ich działalności.

Karolina Tetłak poprowadzi seminarium na temat problemów stanowienia i stosowania podatków lokalnych.


Law, Policy and the Olympic Movement
Londyn, 16-18 maja 2012 r.

Ithaca College London organizuje trzecią z kolei konferencję na temat historycznego, prawnego, politycznego i gospodarczego znaczenia igrzysk olimpijskich.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi wykład na temat podatkowych aspektów igrzysk olimpijskich.


Sports Law and Business
Londyn, 14-16 maja 2012 r.

Wzrastająca komercjalizacja sportu i jego coraz bardziej globalny zasięg powoduje nasilanie się konkurencji wśród organizacji sportowych i ich partnerów komercyjnych. Konferencja poświęcona jest prawnym i biznesowym aspektom sportu.

Na konferencji Karolina Tetłak poprowadzi zaawansowane szkolenie na temat podatkowych problemów w sporcie i opodatkowania imprez sportowych.


Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce
Wrocław, 22-23 marca 2012 r.

W dniach 22-23 marca 2012 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław działające przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosi referat na temat aspektów podatkowych UEFA EURO 2012. Omówione zostaną problemy proceduralne związane z wprowadzeniem zwolnienia podatkowego dla EURO, ogólne zasady opodatkowania sportowców i UEFA w razie braku zwolnienia oraz zaniechanie poboru podatku dochodowego od piłkarzy, UEFA i innych podmiotów.


International Sports Law and Taxation Seminar
Amsterdam, 14-15 grudnia 2011 r.

Międzynarodowe seminarium organizowane przez NOLOT Seminars w Amsterdamie na temat istotnych zmian i nowości w zakresie prawa sportu oraz opodatkowania sportowców. Przedmiotem seminarium były zagadnienia związane z podatkowymi konsekwencjami komercyjnego wykorzystania praw do wizerunku, ochrony i komercjalizacji praw do telewizyjnych transmisji sportowych, możliwości odroczenia podatku od dochodów sportowców, a także kwestie podatkowe związane z igrzyskami olimpijskimi w Londynie w 2012 r. oraz piłkarskimi mistrzostwami Europy w 2012 r.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosiła referat na temat reżimu podatkowego przyjętego dla piłkarskich mistrzostw UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.


Quo Vadis Iurisdictio - kierunki zmian w orzecznictwie podatkowym
Kraków, 21-23 maja 2010 r.

Sekcja Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała IV Ogólnopolską Konferencję „Quo Vadis Iurisdictio – kierunki zmian w orzecznictwie podatkowym”, która odbyła się w dniach 21 – 23 maja 2010 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Krupniczej 33.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane zarówno z interpretacjami podatkowymi, jak i z orzecznictwem w prawie podatkowym. 

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosiła referat na temat "Działalność gospodarcza sportowców na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".


Value Added Tax and Direct Taxation – Similarities and Differences
Wiedeń, 26-28 marca 2009 r.

Podatki konsumpcyjne (takie jak VAT czy GST) zazwyczaj bardzo różnią się od podatków bezpośrednich. Z tego powodu badania w tych dwóch dziedzinach prawa podatkowego były oddzielone od siebie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Jednakże niektóre kwestie wydają się być bardzo podobne w obu dziedzinach, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Przydatne może być zatem omówienie podobieństw i różnic, a także ocena możliwości zastosowania rozwiązań w jednej dziedzinie w innych podatkach Konferencja ma na celu zwiększenie wiedzy w zakresie opodatkowania konsumpcji i podatków bezpośrednich, łącząc ze sobą ekspertów z obu dziedzin.

Na konferencji zostało przedstawione opracowanie Karoliny Tetłak i Caroline Kindl na temat praw do opodatkowania nieruchomości na gruncie podaków bezpośrednich oraz podatku od wartości dodanej. 


The History of Double Tax Conventions (The DTC-policy over the years)
Rust, 3-5 lipca 2008 r.

W dniach 3-5 lipca 2008 r. w Rust (Austria) odbyła się konferencja naukowa dotycząca historii umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zorganizowana przez Institute for Austrian and International Tax Law (Vienna University of Economics and Business Administration) we współpracy z uniwersytetami w Bonn, Heidelbergu, Mainz oraz Zurychu. Tematyka konferencji dotyczyła ewolucji międzynarodowego prawa podatkowego, wczesnych umów podatkowych, etapów i celów międzynarodowej polityki podatkowej, wpływu modelowych konwencji podatkowych na umowy bilateralne oraz wpływu prawa krajowego na modele konwencji podatkowych.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosiła referat na temat "The delayed activation of Poland’s pre-1989 DTCs".


Implementacja Dyrektywy 112 do polskich przepisów VAT
Warszawa, 16 maja 2008 r.

W dniu 16 maja 2008 r. w Gmachu Dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa pt. "Implementacja Dyrektywy 112 do polskich przepisów VAT" organizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Była to pierwsza w Polsce konferencja na temat implementacji przepisów Dyrektywy 112 do polskiego systemu prawnego. Dyrektywa ta jest kompleksową regulacją przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosiła referat na temat "Polskie orzecznictwo dotyczące nadużycia prawa na gruncie VAT".


Seminario di Diritto Tributario Internazionale
Ferrara, 8 maja 2008 r.

W dniu 8 maja 2008 r. w Ferrarze (Włochy) odbyło się seminarium podatkowe z serii Seminari di Diritto Tributario Internazionale o tematyce międzynarodowego prawa podatkowego, organizowane przez Università di Ferrara.

Gościem seminarium poświeconego tematyce polskiego prawa podatkowego była Karolina Tetłak. Wygłosiła wykład na temat "La Polonia e i Paesi dell’Europa dell’Est nell’applicazione delle misure di fiscalità di vantaggio".


Orzecznictwo w zakresie prawa podatkowego
Kraków, 11-13 kwietnia 2008 r.

Ogólnopolska Konferencja "Orzecznictwo w zakresie prawa podatkowego" odbyła się w gmachu Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 11-13 kwietnia 2008 r. Wydarzenie to, zorganizowane przez Sekcję Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, stanowiło swoisty przegląd i analizę najciekawszych zagadnień z zakresu prawa podatkowego, omawiało motywy, jakimi kierują się praktycy prawa w wydawaniu swoich decyzji.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosiła referat na temat "Pojęcie winy podatnika w Ordynacji podatkowej".


Zmiany w polskim prawie podatkowym
Kraków, 13-15 kwietnia 2007 r.

I Ogólnopolska Konferencja zatytułowana "Zmiany w polskim prawie podatkowym" odbyła się w dniach 13 - 15 kwietnia 2007 roku.Zorganizowana została przez Sekcję Prawa Podatkowego TBSP UJ, przy współpracy Koła Naukowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zamiarem organizatorów było określenie kierunków zmian, jakie zaszły w polskim systemie podatkowym i ustalenie, czy mieliśmy do czynienia z reformą, czy raczej prostą kosmetyką prawa. Przedmiotem dyskusji były również wcześniejsze nowelizacje przepisów oraz zmiany zawarte w opracowywanych projektach ustaw podatkowych.

Na konferencji Karolina Tetłak wygłosiła referat na temat "Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych".


Droga na Harvard
VI edycja, 2015 r.

"Droga na Harvard" to konkurs organizowany przez Harvard Club of Poland, adresowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów szkół, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, zwłaszcza na Uniwersytecie Harvarda. 

Celem konkursu jest promowanie wśród Polaków idei studiowania na renomowanych uczelniach zagranicznych, w szczególności na Harvardzie, podniesienie poziomu wiedzy na temat wymagań, jakie uczelnia stawia kandydatom, oraz zwrócenie uwagi na możliwości uzyskania pomocy finansowej z Harvardu dla najzdolniejszych kandydatów i studentów tej uczelni.

Dr Karolina Tetłak jest członkiem kapituły konkursu. Więcej na www.droganaharvard.pl

Współczesne problemy prawa podatkowego
Zakopane, 7-8 października 2014 r.

V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Prawa Finansowego zatytułowana "Współczesne problemy prawa podatkowego" ma na celu stworzenie forum dla prezentacji wyników badań doktorantów prawa podatkowego. Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego oraz przez Zakład Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szeroka tematyka konferencji umożliwia uczestnikom zainteresowanym naukowo prawem podatkowym prezentację wyników swoich badań.

Na konferencji wystąpi gościnnie dr Karolina Tetłak i przedstawi tematykę "2016.
Warsaw Latin Convention
Warszawa, 2 listopada 2015

Koło Naukowe „Zespół Prawa Latynoamerykańskiego” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję „Warsaw Latin Convention”, której program skoncentruje się na sytuacji ekonomiczno-prawnej oraz społecznej w krajach Ameryki Łacińskiej, a także polsko-latynoskich relacjach biznesowych i dyplomatycznych.

W ramach kongresu odbędzie się panel ekspercki z udziałem dr Karoliny Tetłak pt. "Blaski i cienie imprez sportowych w Ameryce Łacińskiej". Tematyka panelu obejmie takie zagadnienia jak: wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć kraj organizujący wielką imprezę sportową; jak wielki sport łączy się z gospodarką i polityką; jak do organizacji kosztownych imprez podochodzi opinia publiczna,

1st ELSA Film Law School
Łódź, 24-31 July 2016

ELSA Law School is a one week-long training devoted to a specific area of law. It is the first ELSA Law School dealing with issues of broadly defined film law. For a week you will have the opportunity to familiarize yourself with the legal aspects of film production, including for example intellectual property law, employment law or advertising law. You will become acquainted with legal secrets of distribution of movies and find out how difficult it can be to close a part of a city for a filmset. Every evening you will move yourself to a magical world behind a camera and feel as one of your favourite characters. Thematic scope of the law school: introduction to film law; legal aspects of film distribution; legal aspects of film production; product placement in movies; advertising law; employment law, especially the legal basis for hiring actors; the issue of copyright in film.

Dr Karolina Tetłak will give a lecture on taxation of the movie industry.